Bli utsending

Misjonsalliansen jobber i 9 land, og i flere av de har vi lokale kontor som består av norske og lokale ansatte. Vi har jevnlig behov for nye utsendinger. Derfor ønsker vi å komme i kontakt med personer og familier som kunne tenke seg å jobbe i utlandet. Som utsending er du en viktig del av vårt arbeid. Arbeidsoppgaver og ønskede kvalifikasjoner vil variere etter stilling. Vi har og behov for alt ifra folk med kommunikasjonsfaglig bakgrunn til noen som kan jobbe med volontører.

Kvalifikasjoner

For alle stillinger vil vi vektlegge evne til samarbeid, respekt for andre mennesker/kulturer, lojalitet og fleksibilitet. Vi ønsker at søkerne skal ha relevant arbeidserfaring etter fullført utdannelse.

Av andre nyttige kvalifikasjoner vil vi nevne:

 • Utdannelse og/eller erfaring innen økonomi, administrasjon, og ledelse
 • Bistandsfaglig kompetanse eller annen relevant utdanning/erfaring
 • Språkkunnskaper

Søkere må dele Misjonsalliansens grunnsyn og målsettinger. De som ansettes innvies til tjenesten i sin egen menighet. Vi ønsker at utsendingene ansettes for fire år. Lønn og pensjonsforsikring etter misjonens regulativ.

Ta en titt på dette og send oss gjerne en CV og en generell søknad hvor du/dere skriver litt om dere selv og om motivasjonen for å arbeide for en misjonsorganisasjon.

 

Ved ledige stillinger, vil Misjonsalliansen normalt utlyse stillingene, både på egne nettsider og i andre medier, du kan også sende oss en interesse mail.

Ta gjerne kontakt med utenlandssjef Hanne Holmberg Chàvez. Send en e-post til: hanne.holmberg.chavez@misjonsalliansen.no eller ring telefonnummer 990 36 351

Misjonsalliansen søker utsendinger til Liberia

Misjonsalliansens landkontor i Monrovia dekker vår virksomhet i Liberia og Sierra Leone innenfor lokalsamfunnsutvikling og mikrofinans. Prosjektene i lokalsamfunnsutvikling har p.t. særlig vekt på WASH, SGBV og utdanning. Diaconia MDI er vår mikrofinansbank etablert i Liberia av Alliance Microfinance, et heleid selskap av Misjonsalliansen. Arbeidet er finansiert med støtte fra individuelle faddere, givere og Norad. Landkontoret har i dag 2 ansatte.

Misjonsalliansen planlegger vekst i Liberia og Sierra Leone og søker etter inntil 4 nye utsendinger til landkontoret. Dersom ektepar søker, kan de vurderes og ansettes på like vilkår.

Landkontorets ansvar

 • Representere Misjonsalliansen i nært samarbeid med hovedkontoret i Norge
 • Være oppdatert på den politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige situasjonen i landene
 • Implementere Misjonsalliansens landstrategi og følge opp prosjekter i samarbeid med partnere
 • Utarbeide og rapportere på strategi, planer og budsjetter
 • Videreutvikle og utvide Misjonsalliansens arbeid i Liberia og Sierra Leone
 • Rådgivning i bistandsfaglig strategi, metode og utvalgte fagområder
 • Monitorering, oppfølgning og evaluering av prosjekter
 • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging av partnere
 • Nettverksarbeid med myndigheter og andre lokale organisasjoner
 • Ledende rolle / styreleder i mikrofinansbanken Diaconia MDI i Liberia i nært samarbeid med Alliance Microfinance AS i Norge
 • Planlegging, koordinering og oppfølging av besøkende
 • Informasjonsarbeid til menigheter, givere og andre støttespillere i Norge
 • Oppfølgning av fadderordning

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker kandidater med bakgrunn og kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledererfaring
 • Erfaring fra implementering og oppfølgning av bistandsprosjekter, inkludert rapportering og monitorering
 • Erfaring fra et eller flere av Misjonsalliansens bistandsfaglige satsingsområder
 • Erfaring fra bank og /eller mikrofinans
 • Erfaring fra næringsutvikling
 • Utdanning og erfaring fra minst en av ovenstående sektorer
 • God forståelse for diakoni og misjon
 • Fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til kulturell kontekst
 • Utenlandserfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Personlig egnethet
 • Sertifikat for bil

Arbeidssted: Monrovia. En god del lokal reisevirksomhet må påregnes. Utreise Januar 2018 og august 2018 (etter avtale)

Personene som ansettes må kunne arbeide aktivt for Misjonsalliansens kristne verdigrunnlag. De som ansettes innvies som utsendinger i egen menighet.

Ansettelse for minimum fire år. Lønn og pensjonsordninger etter Misjonsalliansens regulativ.
Søknad med CV sendes på e-post til utland@misjonsalliansen.no

Søknadsfrist 15. august 2017

Kontaktperson: Hanne Holmberg Chavez, hanne.holmberg.chavez@misjonsalliansen.no eller Trine Grønborg Christensen tgc@misjonsalliansen.no Telefon 22 94 26 00