For faddere

Som fadder i Misjonsalliansen gir du fattige barn i våre prosjekter en mulighet til å gå på skole og til å skape en bedre fremtid for seg selv og sitt lokalsamfunn. Her finner du viktig informasjon om hvordan fadderordningen fungerer, hva pengene dine blir brukt til – og forhåpentligvis svar om det er ting du lurer på.

Som fadder betaler du 275 kroner i måneden eller 3300 kroner per år. Beløpet vil bli justert hvert tredje til hvert femte år i samsvar med generell kostnadsøkning i samfunnet. Din støtte går ikke direkte til det enkelte barnet, men til den skolen, prosjektet eller lokalsamfunnet barnet tilhører. Slik hjelper du flere, og fadderbarnet ditt representerer alle de menneskene hjelpen fra deg berører.

Visste du at du som fadder har krav på skattefradrag?

 


 

Dette får fadderbarnet:

  • Skolegang og/eller plass ved dagsenter
  • En årlig helseundersøkelse
  • Tiltak for bedret tannhelse
  • Dekket utgifter til skoleuniformer, eksamensavgifter, leksehjelp (avhengig av hvilket land fadderbarnet bor i og hva som kreves lokalt)
  • Oppgradering av skolebygg og skolemateriell

 

 For faddereSom fadder mottar du:

  • Velkomstmappe med bilde og informasjon om Fadderbarnet, Fadderhåndboken og relevant informasjon om Misjonsalliansen.
  • Årlig rapport fra det prosjektet som fadderbarnet er tilknyttet
  • Årlig julehilsen fra fadderkontoret i det landet hvor du har fadderbarn
  • Rapport med oppdatert informasjon og nytt bilde av fadderbarnet - annethvert år
  • Seks årlige utgaver av magasinet [tsjili] med siste nytt fra Misjonsalliansens prosjekter og fadderordningen

 


Kommer pengene frem?

For faddereMisjonsalliansen er medlem av den norske stiftelsen Innsamlingskontrollen. Stiftelsens formål er å påse at innsamlinger gjennomføres på en betryggende måte. Alle Misjonsalliansens regnskaper både i Norge og i utlandet gjennomgås av eksterne revisorer. Vi jobber kontinuerlig for å sikre gode rutiner og for å forebygge korrupsjon.

Hvordan jobber vi?

Prosjekter som finansieres gjennom fadderordningen drives i samarbeid med lokale myndigheter, foreldreutvalg og staben ved lokale skoler. Dette samarbeidet pågår i en avtalt fem- til tiårsperiode, avhengig av behovene. Vårt mål er at prosjektene skal komme hele lokalsamfunnet til gode og at det i løpet av samarbeidsperioden skal bygges opp kompetanse og infrastruktur slik at arbeidet skal kunne drives videre uten støtte fra Misjonsalliansen.
 

Ofte stilte spørsmål

▼ Hva med lokalsamfunnet rundt barnet?
▼ Kan jeg sende brev og gaver til fadderbarnet?
▼ Hva skjer når fadderbarnet går ut av prosjektet?
▼ Hva skjer når jeg avslutter et fadderskap?
▼ Er det andre enn meg som har ”mitt” fadderbarn?
▼ Deltar barna i kristne aktiviteter?


 

 

LURER DU PÅ NOE?
SPØR GIVERAVDELINGEN
Tlf 22 94 26 00
giver@misjonsalliansen.no

 

"Fadder" fra bloggen
Sterke inntrykk fra nytt prosjektområde
Kurs i tidlig stimulering
Kurs i tidlig stimuleringSkrevet 03. Juli 2014
Fortsatt innenfor!
Fortsatt innenfor!Skrevet 26. Juni 2014