Funksjonshemmede

Misjonsalliansen ønsker å hjelpe mennesker som blir forsømt og diskriminert av samfunnet de lever i. Derfor satser vi spesielt på arbeid blant barn og unge som har funksjonshemninger. Vi tilbyr behandling og rehabilitering, støtter familiene deres og jobber for å nedkjempe fordommer. Det er også et mål for oss å gi funksjonshemmede tilgang til utdanning.

Terapi, trening og undervisning

FunksjonshemmedeVi samarbeider med ulike typer handikapsentre, hvor barn kan komme til terapi, trening og enkel undervisning for å videreutvikle seg og mestre daglige gjøremål. Sentrene retter virksomheten sin mot barn som lider av alt fra cerebral parese (CP), hørselsvansker og bevegelsesvansker til autisme og ulike former for psykisk funksjonshemning.

 


Råd og veiledning

FunksjonshemmedeI noen kulturer er det å få et funksjonshemmet barn forbundet med skam og skyld. I tillegg er ofte informasjon og støtte fra offentlige instanser minimal. Vi arbeider for å gi støtte til foreldre og familier med funksjonshemmede barn, gi dem råd og veiledning i hva slags rettigheter og muligheter de har, samt å hjelpe dem med treningsopplegg og oppfølging i hjemmene.

 

 


Skoler og myndigheter

I samarbeid med familiene og lokale skole- og helsemyndigheter arbeider vi for at barn med funksjonshemninger skal bli inkludert ved offentlige skoler eller få yrkesopplæring og kunne påta seg tilpassede arbeidsoppgaver. Vi driver også holdningsskapende arbeid overfor myndigheter og offentlig ansatte for å bekjempe fordommer mot mennesker med funksjonshemninger.

 


Omsorg for alle

Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud og har en uendelig verdi. Selvfølgelig gjelder det også dem som har en eller annen form for funksjonshemning. Gjennom arbeidet med disse barna og ungdommene fremmer vi vårt kristne menneskesyn og setter menneskeverd og menneskerettigheter på dagsorden.

 

 

LURER DU PÅ NOE?
SPØR GIVERAVDELINGEN
Tlf 22 94 26 00
giver@misjonsalliansen.no