Helse

Helse er viktig! Tidligere har Misjonsalliansen bidratt til å bygge opp store helseinstitusjoner i flere land. De siste årene har arbeidet i større grad vært rettet mot forebyggende helsearbeid i samarbeid med lokale helsemyndigheter.

Helsestasjoner

Vi arbeider tett med offentlige helsemyndigheter for å etablere lokale helsestasjoner og oppgradere de som allerede finnes. Disse utruster vi med utstyr, som for eksempel blodtrykksapparater, vekter og førstehjelpsutstyr.


Opplæring

HelseI samarbeid med helsestasjonene holder vi kurs for lokale helsearbeidere og frivillige, slik at disse kan utføre forebyggende helsearbeid i sine lokalsamfunn. Vi holder også undervisning for lokalbefolkningen i grunnleggende hygiene, tannhelse og kosthold.

 

 

 


Knytter sammen skole og helse

Misjonsalliansen fungerer også som et bindeledd mellom helsestasjoner og skoler, slik at elevene får regelmessige helse- og tannhelsesjekker. I visse tilfeller kan det også gjennomføres tiltak for å sikre elevene riktig ernæring.
 
Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no