Hiv/Aids

Å hindre spredning av hiv/aids er en viktig del av Misjonsalliansens helsearbeid. Vi jobber for å bekjempe stigmatisering og søker å bidra til inkludering og aksept av mennesker som lever med sykdommen.

Forebygger

Sammen med offentlige instanser og lokale kirker gjennomfører vi forebyggende tiltak for å hindre spredningen av hiv og for å bekjempe stigmatisering. Dette innebærer blant annet undervisning for elever og lærere i hvordan hiv smitter og hvordan de kan beskytte seg.

 


Kommer sammen

Hiv/AidsMisjonsalliansen arrangerer samtalegrupper for hiv-smittede; møtepunkter hvor de kan treffe andre i samme situasjon og snakke åpent om sykdommen. Vi arrangerer også håndverkskurs og hjelper dem til å skape seg en inntekt. I Ecuador satser vi spesielt for å tilby mikrofinans til hiv-smittede.

 

 


Aksept og respekt

Kirkene vi samarbeider med ønsker å være arenaer hvor mennesker med hiv kan bli møtt med respekt og aksept og på den måten være en motsats til den holdningen hivsmittede møter i resten av samfunnet.


Informasjonsarbeid

Vi arbeider også for å produsere informasjonsmateriell og nå ut i massemedia med informasjon om hiv/aids, hvordan sykdommen smitter og hvordan folk kan teste seg.
 

Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no