Kirke

Misjonsalliansen samarbeider med ulike kirkesamfunn i alle de av våre prosjektland hvor dette er mulig. Vi jobber for å styrke menighetene, både deres diakonale profil og sosiale prosjekter og deres evne til å nå ut i sine lokalsamfunn med evangeliet.

Menighetssamarbeid

Misjonsalliansen etablerer ikke egne menigheter, men søker i stedet å samarbeide med de som allerede finnes. Disse er viktige støttespillere for oss og bidrar til å skape endring i sine lokalsamfunn.

 


Styrker menighetene

KirkeVi holder kurs, seminarer og opplæring for å øke menighetslederes kompetanse og evne til å lede sine menigheter på en god måte, til å drive evangelisering, barne- og ungdomsarbeid og sosiale prosjekter rettet mot kirkens nærmiljø. 

 

 

 


Barne- og ungdomsarbeid

Gjennom kirkene drives et utbredt arbeid rettet mot barn og ungdommer, deriblant “søndagsskoler”, kristne møter, leirer, bibelkurs og aktiviteter innenfor sport og musikk.

 


Kirkens hender og føtter

KirkeOfte har det vært en tradisjon i kirkene for kun å forkynne det kristne budskapet uten å engasjere seg videre for folks ve og vel. Misjonsalliansen arbeider for å skjerpe kirkenes diakonale fokus. Vi veileder dem og oppmuntrer dem til å engasjere seg for de som trenger det; for fattige og diskriminerte mennesker i og utenfor menigheten.

 

 

Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no

Kontorvelsignelse
Fra Norge er vi vant til barnevelsignelser, innvielse til preste- og misjonærtjeneste, og innvielse av kirkebygg. Her er "blessing"...
Rekrutterer studenter
Gjennom CUMAN-prosjektet får fattige ungdom studiestøtte.
CUMAN-studentene steller i stand lunsj
I forrige uke fikk vi besøk av 8 CUMAN-studenter hjemme. De kom på eget initiativ for å vise oss hvordan man lager den smakfulle...