Utvikling av lokalsamfunnet

Lokalsamfunnsutvikling er et av Misjonsalliansens viktigste satsingsområder og handler om å utruste og mobilisere lokale krefter til å skape endringer i sitt lokalmiljø. Misjonsalliansens arbeid for å utvikle det sivile samfunn er avgjørende for alt vi ellers gjør, fordi vi med dette bygger nettverk som kan forme og drive konkrete prosjekter.

En arbeidsmetode

Å sikre tilgang til rent drikkevann, bygge en vei eller en ny skole; slike prosjekter er alle resultater av Misjonsalliansens arbeid for å utvikle lokalsamfunnet. Lokalsamfunnsutvikling er følgelig ikke et eget prosjekt, men en arbeidsmetode for å gjennomføre konkrete tiltak som bedrer folks livssituasjon.

 


Målgruppen definerer prosjektene

Utvikling av lokalsamfunnetSammen med lokalbefolkningen i de områdene hvor vi jobber, analyserer vi utfordringer, deler drømmer og kartlegger hvilke ressurser som finnes. Vi utfordrer målgruppen til selv å definere sine behov og prioritere hva de ønsker å ta tak i. Trengs det arbeidsplasser? Toaletter? Et helsesenter? Det er opp til dem å avgjøre. Vi vet at menneskene vi søker å hjelpe, er de som best kjenner sin egen situasjon. Det er de som skal eie og drive prosjektene, både på kort og lang sikt.

 


Organiserer lokale krefter

Utvikling av lokalsamfunnetNår prioriteringer er gjort og lokalbefolkningen har bestemt seg for hva de trenger, assisterer vi dem i å utarbeide prosjektplaner, til å organisere seg og fordele arbeidsoppgaver. Vi informerer dem om hvilke rettigheter de har overfor myndigheter og i henhold til lokal lovgivning. Blant annet får de hjelp til å søke om økonomisk støtte fra myndighetene til prosjektet sitt.

 


Økonomisk støtte

Misjonsalliansen støtter prosjektene økonomisk, da ofte på betingelse av at myndighetene finansierer en viss andel og at lokalbefolkningen selv bidrar enten økonomisk eller med arbeidsinnsats og dugnadstimer.

 

 


Mangfold

Det er viktig for Misjonsalliansen at både menn og kvinner, unge og gamle, funksjonshemmede og funksjonsfriske, er representert i arbeidet med prosjektene.

Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no

"Lokalsamfunnsutvikling" fra bloggen
Festdag i Voinjama!
Den nye skolen er ferdig – neste uke flytter elevene over fra den gamle skolen.Skrevet April 05, 2017
Alphanso Sachi
-en gutt med håp for framtiden!Skrevet Mars 22, 2017
Ny giv og god stemning i Garplay.
Fra å være en landsby med lite vilje til egeninnsats er Garplay blitt et sted hvor motivasjon og optimisme preger befolkningen.Skrevet Mars 08, 2017