Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste satsingsområder og har vist seg som et glimrende redskap for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing, pengeoverføring og forsikring, gir vi en mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Disse har til sammen over 150 000 kunder– og tallet vokser. Du kan støtte dette arbeidet ved å bli Mikrogiver!

Alle mikrofinansinstitusjonene følges opp av vårt eget, norgesbaserte mikrofinansselskap Alliance Microfinance. Les mer om dette arbeidet på selskapets egen hjemmeside.

Kan søke om mikrofinans

Alle som bor i mikrofinansinstitusjonenes dekningsområder i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia har i prinsippet anledning til å søke oss om lån og andre finansielle tjenester. Dette gjelder uansett bakgrunn, kjønn, livssyn, etnisk eller kulturell tilhørighet. Tjenestene tilbys både enkeltpersoner og småfelleskap. Spesielt satser vi på å tilby mikrofinans til kvinner og kvinnegrupper. Mikrofinans 

Krav til lånetaker

For å få lån gjennom en av våre mikrofinansinstitusjoner stilles det krav til at kunden i samråd med lånekonsulent, utarbeider en forretningsplan og redegjør for hvordan lånet kan bidra til å øke inntektene, samt hvordan det skal tilbakebetales. I mange tilfeller gjennomfører kundene også obligatoriske kurs i forretningsdrift og enkel markedsføring. En lånekonsulent drar på hjemmebesøk og gjør vurderinger av kunden før lånet innvilges.

Størrelse på lånet

MikrofinansHvor mye hver kunde får ta opp i lån, er svært individuelt og varierer fra land til land. Vanligvis vil et førstegangslån være relativt lavt, kanskje bare på noen få hundre kroner. Når dette lånet er tilbakebetalt slik som avtalt, vil kunden kunne ta opp et større lån. Vi har i dag kunder som har hatt og tilbakebetalt opptil 30 lån og som nå kan få innvilget store lånesummer.

 

 


Betjening av lån

MikrofinansLånet tilbakebetales med renter etter en nøye gjennomarbeidet innbetalingsplan. Misjonsalliansens lånekonsulenter følger opp hver lånekunde nøye. Fortjenesten våre mikrofinansinstitusjoner får i renter, blir ikke tatt ut som overskudd, men bidrar til å øke institusjonenes utlånskapital – for å kunne gi finansielle tjenester til enda flere. Institusjonene støtter også andre samfunnsutviklingsprosjekter i områdene hvor de jobber. Gjennomsnittlig for alle våre tre mikrofinansinstitusjoner er det 2,4 prosent som er forsinket med tilbakebetalingen, regnet fra dag én

 


Organisering

MikrofinansMikrofinansarbeidet vårt er organisert i fire banker eller stiftelser; Diaconía FRIF i Bolivia, D-MIRO i Ecuador, MOM i Vietnam og Diaconia MDI i Liberia. Alle disse driftes av Alliance Microfinance (AMAS), som er vårt eget, norgesbaserte mikrofinansselskap. Diaconía FRIF, D-MIRO og MOM har alle hatt stor vekst de siste årene, og kompetansen er bygget opp lokalt, med lokal ledelse og ansatte. Diaconia MDI åpnet tidlig i 2015, men ser så langt ut til å klare seg bra. Den har lokalt ansatte i tillegg til en misjonær fra Bolivia, som står for opplæring og trening av lånekonsulenter.I tillegg til veksten har det skjedd en betydelig profesjonalisering av dette finansmarkedet. AMAS har derfor tett oppfølging av og gir spesialisert støtte til de tre institusjonene og har en kontrollfunksjon overfor driften av disse.

 

Omfang

MikrofinansVed utgangen av 2014 hadde AMAS en samlet forvaltningskapital på  1,5 milliarder kroner og betjente mer enn 150 000 kunder. Men ringvirkningene er mye større. Kjernefamilier, storfamilier, nabolag og lokalsamfunn blir også berørt når mennesker får arbeide seg ut av fattigdom. Mange lånekunder etablerer bedrifter, ansetter folk i nabolaget og skaper dermed arbeidsplasser også for andre.

 

 

 


Diakonal profil

Våre mikrofinansinstitusjoner har en klar diakonal profil og et verdigrunnlag forankret i kristen tro. Dette kommer til uttrykk i institusjonenes overordnede fokus på å behandle sine kunder med verdighet og nestekjærlighet og ved at de mest sårbare gruppene prioriteres. Hensikten for arbeidet er først og fremst å tjene mennesker og hjelpe dem ut av fattigdom, ikke å tjene penger.

Spør Svein Arne Svein A. Lende
CEO, AMAS
TLF 994 56 984
svein.arne.lende

 

"Mikrokreditt" fra bloggen
Åpnet nytt mikrofinans-kontor på El Alto
Den lokale filialen har de siste to årene holdt til i ganske kummerlige leide lokaler like ved. Gleden var derfor veldig stor...Skrevet Oktober 09, 2015
Tredoblet inntekten
Vi feirer at det nå er over 40,000 kvinner som har lån gjennom Misjonsalliansens mikrofinansinstitusjon i Mekong, MOM. Dermed kan...Skrevet September 26, 2015
Mindre stress og økt inntekt
Allerede få måneder etter første mikrolån forteller Eva om et bedre liv.av Janne ØygardSkrevet August 21, 2015