Skole

Skolegang og utdannelse er viktige for at mennesker skal kunne løfte seg ut av fattigdom. Misjonsalliansen arbeider for å bedre skoletilbudet for barn og unge og for å heve kvaliteten på undervisningen. Store deler av dette finansieres gjennom fadderordningen vår.

Bygger skoler

SkoleMisjonsalliansen samarbeider med nasjonale utdanningsmyndigheter for å skape et skoletilbud i fattige områder hvor dette ennå ikke finnes og for å oppruste og utruste skoler som allerede eksisterer. Dette innebærer blant annet bygging av klasserom, biblioteker, idrettsbaner, toaletter – og til og med skoleveier i enkelte tilfeller.

 


Bedre undervisning

SkoleFor å heve kvaliteten på undervisningen videreutdanner Misjonsalliansen lærere og skoleledere. Vi arbeider også for at foreldre i større grad skal bli delaktige i barnas utdannelse og styrker samarbeidet mellom dem og skolen.
 
 
 
 

Motivere skolesluttere

Skoleprosjektene har som mål å redusere antallet elever som avbryter skolegangen sin før den er fullført. Det har også vært viktig for oss å satse spesielt på jenter, slik at begge kjønn skal få de samme mulighetene til utdanning og jobb i fremtiden. 


Fadderordning

Elevene ved Misjonsalliansens samarbeidsskoler får støtte til skolegangen sin gjennom fadderordningen vår. Denne sikrer dem også et visst helsetilbud.
Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no