Vann

Rent drikkevann er et grunnleggende behov for alle mennesker – og vann, helse og miljø henger tett sammen. Misjonsalliansen arbeider for å sikre tilgang til rent vann, både for skoler, landsbyer og husholdninger.

Mangler vann

Først og fremst er vannprosjektene våre rettet mot fattige mennesker i rurale strøk, som helt mangler tilgang på rent drikkevann eller som opplever lange tørkeperioder hvor naturlige vannkilder forsvinner.
 


Drikkevann

VannVi bygger brønner og vannpumper, vannfilter og systemer for å ta vare på og rense regnvann.
Slik sikrer vi rent drikkevann og også vann til bruk i sanitæranlegg og latriner.

 

 

 


Jordbruk og dyrehold

I enkelte områder bygger vi også vanningsanlegg for åkere og drikkevannsanlegg for dyr, slik at bønder kan øke produksjonen sin og dermed også inntekter.

Spør Oddmund

Lurer du på noe?
Spør Oddmund
Informasjonsleder
Tlf 40 29 61 95
oddmund.kohn@misjonsalliansen.no

"Vann" fra bloggen
Vann i Liberia
I Liberia bor de fleste menneskene i små og store landsbyer spredt vidt utover i regnskogen. Nesten over alt er rent vann et...Skrevet 16. November 2016
`Kick- off` samling for 5 nye brønner!
Endelig!! -Mange mennesker har ventet lenge på rent vann i sin landsby, og nå får enda 1500 mennesker rent drikkevann!Skrevet 13. Juli 2016
Millioner har mistet avlingen sin i Mekong
Flere hundre tusen har også mistet drikkevannet. Misjonsalliansen setter inn ekstraordinære tiltak.Skrevet 14. April 2016