Vi tror på mennesker som samarbeider

Lokalsamfunnsutvikling

Lokalsamfunnsutvikling er en måte vi arbeider på. Det vil si at vi hjelper lokalsamfunn å organisere seg så de selv kan påvirke hva de trenger og hvilke prosjekt de ønsker å sette i gang.

Sammen med lokalbefolkningen analyserer vi utfordringer, deler drømmer og kartlegger hvilke ressurser som finnes. Vi vet at menneskene kjenner seg selv og sine behov best. Det er de som skal eie og drive prosjektene, både på kort og på lang sikt.

Et godt organisert lokalsamfunn er et godt utgangspunkt for samarbeid med andre viktige aktører som lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner. Organisering og mobilisering er en viktig del av arbeidet med lokalsamfunn.