Vi tror på mennesker som skaper arbeidsplasser i sitt lokalmiljø

Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste verktøy i arbeidet mot fattigdom og urettferdighet. Ved å gi lån til mennesker som ikke har mulighet til å få dette i en vanlig bank, kan de selv skape en trygg inntekt og et bedre liv.

Muligheten til å ta opp et lån er en «hjelp til selvhjelp» for at mennesker kan jobbe seg ut av fattigdom.

 

Mikrofinansarbeidet i Misjonsalliansen driftes gjennom vårt aksjeselskap Alliance Microfinance som har disse fire hovedoppgavene:

  • Forvaltning av eierskap
  • Nyetableringer
  • Finansiering
  • Å bygge diakonal identitet

Det operasjonelle arbeidet i direkte kontakt med kundene våre skjer i:

  • Diacionia MDI – Liberia
  • Mekong Organization of Microfinance – Vietnam
  • Banco D-Miro – Ecuador
  • Diaconia Frif – Bolivia