Vi tror på mennesker som kjemper for kunnskap

Utdanning

Vi brenner for at alle skal få tilgang på utdanning. Skole og utdanning er viktig for at mennesker skal kunne løfte seg ut av fattigdommen. Store deler av arbeidet med skoler støtter du via fadderarbeidet vårt.

I noen land bygger vi skoler og boliger for lærere. I land hvor skolene allerede finnes jobber vi med utdanning og kursing av lærere og inkludering av funksjonshemmede. Vi drømmer om en verden hvor alle barn har tilgang på trygg og god utdanning.

På landsbygda er ofte utdanningstilbudet dårlig og myndighetene nedprioriterer disse områdene. For å få lærere til å jobbe ved skolen må vi ofte bygge lærerboliger i tilknytning til skolen.