Vi tror på mennesker som sammen bygger brønnen

Vann, sanitær og helse

Sykdommer som kommer fra urent vann tar hvert år mange liv. Tilgang på rent drikkevann og gode sanitetsforhold er grunnleggende for en god livskvalitet og helse. Mange steder mangler mennesker både drikkevann og toalett. Ofte brukes små bekker som eneste vannkilde og vask av klær og toalettbesøk blir gjort på samme sted.

Barn går glipp av utdanning i jakten på vann. Unge jenter slutter på skolen når de kommer i puberteten fordi de ikke har toalett eller vann. Rent vann og god helse er avgjørende i kampen mot fattigdom.

Med riktig informasjon kan flere unge jenter fullføre skolegangen før de starter familielivet.

Helsesenter og sykehus er ofte langt unna og under en fødsel kan kjøring på motorsykkel og humpete veier få fatale konsekvenser. Vi bygger helsesenter med grunnleggende utstyr. Ernæring er en viktig del av å vokse opp, derfor har vi kurs om riktig og god ernæring og vi følger med på barns utvikling. Misjonsalliansen fungerer ofte som et bindeledd mellom skole, helsestasjon og myndighetene.