Dette jobber vi med

_MG_8062

Organisering og mobilisering

Misjonsalliansen jobber for organisering og mobilisering i lokalsamfunnet. Måten lokalsamfunnet kan organisere seg på kan være å opprette sivilsamfunnsorganisasjoner. Det vil si lokalsamfunnsbaserte organisasjoner som representerer et geografisk område som en landsby eller et nabolag.

 

Les mer
_MG_1863

Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste verktøy i arbeidet for en bærekraftig fattigdomsbekjempelse som fører til varig utvikling. Ved å gi lån til mennesker som ikke har mulighet til å få dette i en vanlig bank, kan de selv heve sin levestandard. Sparing og forsikring bidrar til økonomisk trygghet.

 

Les mer
_MG_0449

Vann, sanitær og helse

Vannbårne sykdommer tar hvert år mange liv. Tilgang på rent drikkevann og gode sanitetsforhold er grunnleggende for en god livskvalitet og helse. Mange steder mangler mennesker både drikkevann og toalett. Ofte brukes små bekker som eneste vannkilde og vask av klær og toalett blir gjort på samme sted.

Les mer
_MG_3299

Lokalsamfunnsutvikling

Lokalsamfunnsutvikling er en måte vi arbeider på. Det vil si at vi hjelper lokalsamfunn å organisere seg så de selv kan påvirke hva de trenger og hvilke prosjekt de ønsker å sette i gang.

Les mer
bolivia-lordagsskole-2627

Kirke

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over. Vi bygger ikke egne kirker eller etablerer menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes for å styrke deres evne både til å evangelisere og til å utvikle sosiale prosjekter i sine lokalsamfunn.

Les mer
_MG_3563

Utdanning

Vi brenner for at alle skal få tilgang på utdanning. Skole og utdanning er viktig for at mennesker skal kunne løfte seg ut av fattigdommen. Store deler av arbeidet med skoler støtter du via fadderarbeidet vårt.

Les mer
Finksjonshemmede i Kina

Inkludering av funksjonshemmede

Med vår diakonale identitet har vi et ansvar for alltid å spørre: «Hvem er de mest utsatte og sårbare menneskene eller gruppene her?» Svaret vil variere fra land til land og fra sted til sted.

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er i særlig grad utsatt for marginalisering og diskriminering.

Les mer
_MG_1502

Klima og miljø

Menneskers klimagassutslipp varmer opp havet, smelter snø og is og sørger for at havet har steget. Konsekvensene er store for både natur og mennesker – særlig i fattige land.

Skal vi bekjempe fattigdom, må vi bry oss om klimaendringene.

 

Les mer
_MG_3370

Likestilling

I vår utenlands strategi for 2016-2020 står det at vi skal nå marginaliserte og diskriminerte grupper. Vi skal alltid stille spørsmål: Hvem er de mest utsatte og sårbare menneskene eller gruppene her? Barn og kvinner rammes ofte av fattigdom.

Kjønn og likestilling er ett av våre tverrgående temaer. Et tverrgående tema skal fungere som en sjekkliste. I planleggingen og gjennomføringen av prosjekter og aktiviteter skal vi sørge for at disse perspektivene er ivaretatt.

Les mer