Fattigdom bekjempes med selvhjelp

"Fra livet som urbefolkning til trygghet og skolegang."

For et bedre Bolivia

Bolivia er et av de fattigste landene i Sør-Amerika. En stor del av befolkningen er urfolk som har blitt undertrykt og diskriminert i flere århundrer, og som ofte lever under vanskelige forhold. Derfor arbeider Misjonsalliansen i områder hvor Bolivias urbefolkning lever.

Prosjektområdene finner vi i storbyen El Alto, i Luribay og i Caranavi. Misjonsalliansen jobber for å bedre levevilkår og legge til rette for at folk kan bli boende der de er.
På 35 år har området El Alto gått fra å være landsby til å bli en storby. Mennesker reiser dit for å søke lykken, men arbeidsmarkedet har ikke klart å ta imot denne strømmen. Byen preges nå av arbeidsløshet og sosiale problemer. Mangel på rent vann og gode boforhold gjør livet her utfordrende.
Klimaendringer har ført til vannmangel og dårlige avlinger for bønder i Bolivia. God hygiene er et problem da kun 56 % har toalett hjemme. Behovene for bedre helse og ernæring er store. 18 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og 45 % lever under FNs fattigdomsgrense. Landet er preget av korrupsjon og mistillit.

Misjonsalliansen jobber for at flere mennesker skal få tilgang på vann og bedre helsetilbud.

Vi samarbeider også med bondeorganisasjoner for å bedre matproduksjonen gjennom nye jordbruksområder og ruste mennesker for klimaendringer. Misjonsalliansen samarbeider med kommunene for å bedre kvaliteten på skole og utdanning. Misjonsalliansen driver også mikrofinansarbeid i Bolivia, slik at flere mennesker kan få en jobb og en inntekt og lån til bolig.