Bolivia

Misjonsalliansens prosjekter strekker seg fra storbyen El Alto på den bolivianske høysletta, gjennom dalstrøkene i Andesfjellene, til Caranavi i det tropiske lavlandet. Bolivia er et av Sør-Amerikas fattigste land, 15,6 prosent av menneskene som lever her, må klare seg for mindre enn en dollar daglig. Vårt arbeid retter seg hovedsakelig mot den indianske befolkningen som gjennom århundrer har blitt diskriminert av makthaverne i landet. Vi legger til rette for en integrert og bærekraftig utviklingsprosess, hvor befolkningen selv tar ansvar for å forbedre sin egen livssituasjon.

Utvikling av lokalsamfunnet

Misjonsalliansen jobber for å styrke lokale grasrotorganisasjoner og foreninger, så som landsbyorganisasjoner, nabolagskomiteer og skolestyrer, for at disse skal mobilisere til å forandre sine lokalsamfunn. På El Alto har vi blant annet opprettet utviklingsinstituttet IDMAN, hvor lokale ledere fra rurale strøk utdannes til å planlegge og gjennomføre bærekraftige utviklingsprosjekter i sitt lokalmiljø. I tilegg gir instituttet innføring i konflikthåndtering, menneskerettigheter, demokrati og etikk. Misjonsalliansens arbeid for å utvikle det sivile samfunn i Bolivia er avgjørende for alt vi ellers gjør i landet, fordi vi med dette bygger nettverk som kan forme og drive de konkrete prosjektene.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling

 


Skole

BoliviaVi samarbeider med lokale skoler og myndigheter for å gi barn og ungdommer et godt og inspirerende læringsmiljø. Vi bygger skoler og skolegårder, toaletter, biblioteker og idrettshaller, så vel som å finansiere pulter, stoler og annet skolemateriell. For å heve kvaliteten på undervisningen videreutdanner vi lærere. Vi samtaler også med elevenes foreldre om viktige temaer som barneoppdragelse, barns rettigheter, familieliv og farer ved rusmisbruk og kriminalitet. Hensikten er at skoleledelse, lærere og foreldre skal stå sammen for å gi barna en best mulig oppvekst. Mye av vårt arbeid knyttet til skole og utdanning finansieres gjennom Fadderordningen.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler

 


Helse

BoliviaVi samarbeider med lokale helsestasjoner for å gi mennesker et bedre helsetilbud og forebygge sykdommer. Dette innebærer blant annet vaksinering av barn og voksne mot vanlige sykdommer, oppfølging av kvinner i fruktbar alder og informasjonsspredning om helse og hygiene. For å gjøre veien til helsesentrene litt kortere har det blitt opprettet egne grupper av frivillige kvinner, ”Manzaneras”, som går fra hus til for å undervise andre om hygiene og ernæring. Misjonsalliansens bidrag er å utruste disse kvinnegruppene til dette arbeidet.  Ved samarbeidsskolene våre får lærere og elever opplæring i tannhelse og personlig hygiene, og barna får regelmessige helse- og tannhelsekontroller. Egne helsekomiteer har blitt opprettet for å koordinere denne opplæringen.

Les mer om helsearbeidet i Misjonsalliansen

 


Kirke

BoliviaMisjonsalliansen samarbeider med over 60 lokale menigheter i Bolivia. Særlig forsøker vi å styrke kirkenes diakonale profil og utruste dem til å drive sosiale prosjekter i sitt lokalmiljø. Pastorer, kirkeledere og frivillige blir kurset og får opplæring slik at de kan drive et utstrakt barne- og ungdomsarbeid med søndagsskoler, kor, utflukter og leirer. Over 5000 barn og unge deltar fast på slike aktiviteter.

Les mer om kirkearbeidet i Misjonsalliansen

 


Mikrokreditt / Mikrofinans

BoliviaVårt mikrofinanstilbud til fattige mennesker i Bolivia skjer gjennom stiftelsen Diaconía. Stiftelsen har siden oppstarten i 1991 lånt ut over 500 millioner kroner til mennesker som ikke anses som kredittverdige av tradisjonelle banker. Lånene blir hovedsakelig gitt til etablering eller utvidelse av småbedrifter eller utbedring av bolighus. Både enkeltpersoner og grupper kan søke om lån. Gjennom ordningen med gruppelån er det spesielt kvinner som for første gang får tilgang til finansielle tjenester. Kvinnene tar opp et lån sammen, garanterer for hverandre og er kollektivt ansvarlige for tilbakebetalingen. Diaconía har flere enn 50 000 lånekunder og opererer i flesteparten av landets provinser.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid innen mikrofinans 


Vann

BoliviaFor å forebygge sykdommer og bedre folks helse jobber vi i Sorata, Luribay og Caranavi for å gi menneskene der tilgang til rent drikkevann. Vi bygger brønner og rørsystemer, slik at vann ledes fra fjellene ned til landsbyer og husstander. Vi bygger også toaletter. For å hjelpe den fattige befolkningen til å øke inntektene sine, konstruerer vi dessuten vanningsanlegg for åkre og vannansamlingssteder for dyr. Dette har flere steder ført til at bøndene øker sin produksjon med hele 300 prosent.

Les mer om vannarbeidet i Misjonsalliansen

 

 


Fotball

BoliviaGjennom fotballprosjektet vårt, Fotball Krysser Grenser (FKG), gir vi barn og ungdom på El Alto et sunt og morsomt fritidstilbud. Dette er en motsats til den organiserte kriminaliteten og rusmisbruket som preger byen og som det er lett å lokkes inn i. Misjonsalliansen samarbeider med 13 fotballskoler og bidrar med utstyr, opplæring av trenere og assistenter – og vi bygger baner. Blant annet har vi bygget El Altos offisielle stadion, Cosmos 79, en stor kunstgressbane som ligger 4000 meter over havet. Over 2500 barn og ungdommer deltar regelmessig ved fotballskolene, og Misjonsalliansen satser spesielt for å få med seg jenter. Vi bruker også treningene til å undervise om aktuelle temaer som farene ved rusmisbruk og kriminalitet, barn og unges rettigheter, så vel som seksualitet og familieproblemer.

Les mer om Fotball Krysser Grenser

 


Frivillig arbeid

Det er mulig å jobbe frivillig i Bolivia, blant annet som hjelpelærer, fotballtrener, eller som ungdomsleder i kirkene. Du kan også være informasjonsmedarbeider og skrive om eller lage video fra prosjektene. De som jobber frivillig bor på gjestehuset Casa Alianza.

Les mer om frivillig arbeid

 


Hiv/aids

I samarbeid med lokale kirker og offentlige instanser vil vi forebygge hiv/aids og bekjempe stigmatisering av mennesker som lever med sykdommen. Blant annet har vi på El Alto bygget et laboratorium hvor folk kan teste seg for smitte. For dem som allerede er smittet, arrangerer vi samtalegrupper og kurs hvor de kan lære seg et håndverk og skaffe seg inntekter. Vi underviser lærere og elever ved våre samarbeidsskoler i temaer knyttet til hiv/aids, om smittefare og prevensjonsbruk. Dessuten arbeider vi for å nå ut i media med informasjon om sykdommen, smitte, forebygging og testing.

Les mer om hiv/aids-arbeidet i Misjonsalliansen

 


Funksjonshemmede

Misjonsalliansen ønsker å gjøre mer for funksjonshemmede i Bolivia og arbeider for å få til nye prosjekter rettet mot disse. Per i dag har vi ikke et eget arbeid rettet spesifikt mot denne gruppen, men flere av våre frivillige hjelper til ved et offentlig handikapsenter i sentrum av La Paz, for å avlaste staben der og holde barna i aktivitet.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid blant funksjonshemmede

 

 

Utsendinger i Bolivia
Malin Jacobsson Weydahl Bolivia
Kontakt e-post: malin
Ole Morten Weydahl Bolivia
Kontakt e-post: ole morten
Nils Atle Krokeide Bolivia
Kontakt e-post: nils atle
Anne Karin Krokeide Bolivia
Kontakt e-post: anne
Hildegunn Bjerke Bolivia
Kontakt e-post: hildegunn
"Bolivia" fra bloggen
KJÆRLIGHET, LOJALITET, OFFER - BUMAN TIL TJENESTE
Dette er Bumanstudentene (Misjonsalliansens stipendprogram for studenter) sitt motto. I tillegg til opplæring i diakoni og ledelse,...av Anne Karin KrokeideSkrevet 30. Mars 2017
Karnevalsdans fra slavetiden
Sist helg var det karneval i Bolivia, som er årets store begivenhet for bolivianere. Det feires over fire dager, med opptog i...av Ole Morten WeydahlSkrevet 03. Mars 2017
Karmøy Folkehøyskole på El Alto besøk
Karmøy Folkehøyskole med linjen Bro, som står for «Bistand – Reise – Oppdrag», har i mange år besøkt La Paz og El Alto med...av Hildegunn Bjerke Skrevet 16. Februar 2017