Brasil

Misjonsalliansens prosjekter ligger hovedsakelig langs østkysten av landet, i en akse som strekker seg fra gigant-byen São Paulo sørover til Joinville. Mellom disse ligger det fruktbare landbruksområdet Vale do Ribeira og storbyen Curitiba, hvor Misjonsalliansens lokale stab holder kontor. Prosjektene i Brasil retter seg hovedsakelig mot fattige barn og tenåringer i tungt belastede slumområder, og deres familier. Disse lever i miljøer preget av arbeidsløshet, rusmisbruk, vold og gjengkriminalitet. Misjonsalliansen jobber for å gi barn og ungdommer en trygg oppvekst og forberede dem til skolegang og videre utdannelse.

Utvikling av lokalsamfunnet

Våre samarbeidspartnere i Brasil er hovedsakelig kirker, som selv og på eget initiativ har startet sosiale prosjekter i sine lokalmiljøer. Tidligere var disse konsentrert kun om å tilby skole og førskole til fattige barn, men har nå de siste årene i stadig større grad utvidet for å favne større deler av lokalsamfunnet. Med base i kirkelokalene knytter menighetene kontakt med enkeltmennesker og lokale grupperinger, hjelper dem til å organisere seg, holde allmøter og starte sosiale prosjekter. Slike prosjekter kan blant annet være yrkesrettede kurs, idrettsarrangementer, søppelrydding eller dataopplæring.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling

 


Skole

BrasilSammen med kirkene driver vi dagsentra og førskoler i de store slumområdene som omgir São Paulo og Joinville. Her kan barn og ungdom i alle aldre komme for å leke og lære i trygge omgivelser mens foreldrene er på jobb eller andre steder. De får mat, undervisning og tilsyn fra voksne ansvarspersoner fremfor å være alene hjemme eller oppholde seg på gata hvor narkotikatrafikk og gjengkriminalitet utgjør en stor fare for dem. Barna forberedes til skolegang, de får leksehjelp og skoleskyss. Det blir også lagt til rette for fritidsaktiviteter innenfor sport, musikk, dans og forming. For eldre barn og ungdommer, samt foreldre og søsken, tilbys yrkesrettede kurs, dataopplæring og lese- og skrivetrening. Prosjektene finansieres langt på vei av fadderordningen.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler

 


Fotball

BrasilVed to av kirkene drives et arbeid for å involvere barn og unge i idrett. Pe No Chao-prosjektet i São Paulo holder regelmessige treninger for barn som lever i slummen og driver holdningsskapende arbeid for å holde dem borte fra rus og kriminalitet. Ved Ecos na Comunidae i Joinville arrangeres det fotball- og volleyballtreninger ved kirkens eget dagsenter i slummen. Disse er en del av Misjonsalliansens prosjekt Fotball Krysser Grenser.

Les mer om Fotball Krysser Grenser

 


Kirke

BrasilMisjonsalliansen samarbeider med en rekke ulike kirkesamfunn i Brasil, blant annet baptistkirker, metodistkirker, presbyterianermenigheter og pinsekirker. Alle våre prosjekter i São Paulo og Joinville er startet og drevet av disse som et ledd i deres diakonale tjeneste i sitt lokalsamfunn. Misjonsalliansen bidrar økonomisk for å støtte prosjektene og tilbyr rådgiving, veiledning, kurs og opplæring. Gjennom et større kirkenettverk arbeider vi dessuten for å styrke kirkenes filosofi om en “integrert misjon”; altså en tanke om at deres oppgave som forvaltere av det kristne budskapet ikke bare handler om å forkynne evangeliet, men også om å ivareta menneskers behov på alle livsområder.

Les mer om kirkearbeidet i Misjonsalliansen

"Brasil" fra bloggen
Volontør i Brasil
Det er nå mulig å jobbe frivillig for Misjonsalliansen også i Brasil. Vi starter opp allerede nå til høsten, men begrenser oss...av Oddmund KøhnSkrevet 12. Juni 2014
Fotball – et trygt alternativ
- Jeg kan med stor sikkerhet si at vi i løpet av 2013 bidro til at 200 barn og ungdommer unngikk å bli en del av de kriminelle...av Thiago Sanches CoutoSkrevet 11. Mars 2014
Mer farge til livet
I samarbeid med en kulturorganisasjon tilknyttet kulturdepartementet i delstaten São Paulo har Girasol-prosjektet innledet et samarbeid...av Paulo Roberto (Bebeto)Skrevet 02. Januar 2014