Ecuador

Misjonsalliansens arbeider i de store slumområdene Isla Trinitaria og Zona Norte, som begge ligger i havnebyen Guayaquil. Omtrent 500 000 mennesker lever der, mange av dem i stor fattigdom. Misjonsalliansen vil bidra til at marginaliserte og diskriminerte folkegrupper får tro på seg selv, slik at de kan oppnå forandringer både i egne liv og i samfunnet de lever i. Vi jobber for å skape samhold og solidaritet i slumområder preget av strid og mistillit innbyggerne imellom.

Utvikling av lokalsamfunnet

Misjonsalliansen tilrettelegger overfor sine 50 partnerorganisasjoner i Guayaquil, for et bredt og allsidig utviklingsarbeid. Vi jobber for at partnerne selv skal ta ansvar for sitt nærmiljø og igangsette prosjekter for å bedre livssituasjonen for menneskene som lever der. Alt vårt arbeid innenfor skole, hiv/aids, handikapsentre og fotball er et resultat av dette samarbeidet.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling


Skole

EcuadorVi samarbeider med lokale skoler og myndigheter for å gi barn og ungdommer et godt og inspirerende læringsmiljø. Et tiltak som har vist seg svært nødvending, er å erstatte bambusskoler og klasserom med bygninger i mur. Dette beskytter skolene mot regntiden og bedrer støy og støvforhold i klasserommene. Vi bygger også skolegårder, toaletter og biblioteker og finansierer pulter, stoler og annet skolemateriell. Ecuadorianske skolemyndigheter setter stadig større krav til lærernes kunnskapsnivå, både faglig og pedagogisk, noe som medfører et behov for videre opplæring. Vi tilbyr dem derfor kurs i matematikk, språk og pedagogikk. Vi samtaler også med elevenes foreldre om viktige temaer som barneoppdragelse, barns rettigheter, familieliv og farer ved rusmisbruk og kriminalitet. Hensikten er at skoleledelse, lærere og foreldre skal stå sammen for å gi barna en best mulig oppvekst. Mye av vårt arbeid knyttet til skole og utdanning, finansieres gjennom Fadderordningen.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler

 


Helse

EcuadorI samarbeid med lokale helsesentre tilbyr vi skolehelsetjeneste til alle barn ved våre samarbeidsskoler.

Les mer om helsearbeidet i Misjonsalliansen
 

Hiv/aids

Hiv/aids-prosjektet startet opp i 2009, og har som hovedmål å medvirke til at det blir en nedgang av nye tilfeller av hivsmittede. For å nå dette målet er informasjon og opplysningsarbeid viktige strategiomområder. I tillegg ønsker vi gjennom prosjektet å hjelpe til at personer som er hivsmittede eller har aids kan øke livskvaliteten sin. Ungdommer er en viktig målgruppe for prosjektet, og hvert år utdannes en gruppe ungdommer i temaene verdier, seksualitet og hiv/aids. Denne gruppen reiser så rundt på skoler og lærer opp sine jevnaldrende i de samme temaene. Å tilrettelegge for at alle skal ha mulighet til å teste seg for hiv er viktig, for å unngå at flere blir smittet, og for at de som er hivpositive kan få den medisinske hjelpen de trenger. Misjonsalliansen lærer opp helsestasjoner, slik at de kan ha arrangere testekampanjer i sitt nærmiljø.

Les mer om hiv/aids-arbeidet i Misjonsalliansen


Barn og unge med funksjonshemning

EcuadorI Guayaquils storbyslum driver Misjonsalliansen Centro Creer Nord og Centro Creer Sør, to rehabiliteringssentre for barn. Omtrent 250 familier er tilknyttet disse. Barna får terapi, trening, enkel undervisning og hjelp til å videreutvikle seg for å mestre daglige gjøremål. Vi arbeider også for at ungdom med ulike typer funksjonshemninger skal inkluderes i arbeidslivet. Foreldrene får opplæring i hvordan de best mulig kan hjelpe barna sine, og vi arbeider for å styrke den faglige kompetansen blant de ansatte.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid blant funksjonshemmede

 

 


Fotball

EcuadorI regi av Misjonsalliansens prosjekt ”Fotball Krysser Grenser” har det blitt bygget fotballbaner og startet opp fotballskoler for å gi barn og ungdom et fritidstilbud. I tillegg innvolveres foreldre og voksne som trenere og organisatorer på banene. I kjølvannet av dette er en nå i ferd med å danne en egen klubb, Club Deportivo Alianza Juvenil, i de fattige områdene av Guayaquil. Det er omtrent 400 barn og unge som trener fast på banene, men mange flere har vært innom i løpet av et år. Gjennom fotballen jobber vi med verdier og holdninger slik at fotballbanene er et sted barn og ungdom får kunnskap for livet. Det arrangeres også temasamlinger om blant annet familierelasjoner, ernæring og farene ved hiv/aids. I tillegg er kursing av trenere og frivillige viktig. Blant annet arrangeres det ”tankeutviklingskurs”, trenerkurs og dommerkurs.

Les mer om Fotball Krysser Grenser

 


Mikrofinans

EcuadorMikrofinansarbeidet i Ecuador retter seg særlig mot mennesker som aldri tidligere har hatt tilgang til lån eller andre banktjenester. Banco D-MIRO er Misjonsalliansens mikrofinansinstitusjon i Ecuador og gir små lån til fattige grundere og småbedrifter som ønsker å etablere eller utvide bedriftsideene sine. Lånene er på mellom 200 og 2000 dollar. D-MIRO har i dag omtrent 45 000 kunder. Misjonsalliansen og D-MIRO satser spesielt for å tilby lån til mennesker som lever med hiv/aids, til funksjonshemmede og til unge entreprenører. i 20111 ble D-MIRO gjort om fra stifltelse til bank. Dette gir kundene et bedre og bredere utvalg av finansielle tjenester, så som sparing og forsikring. Tjenestene er rimeligere, og risikoen for institusjonen reduseres gjennom et strengere kontrollregime.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid innen mikrofinans

 


Kirke

EcuadorMisjonsalliansens nesten 50 samarbeidskirker tilhører alle registrerte, nasjonale kirkesamfunn. Moderkirkene tar formelt ansvar for struktur og teologiopplæring, mens Misjonsalliansen bidrar med støtte til kirkebygg, studier, diakonalt arbeid, søndagsskole og barne- og ungdomsarbeid. I tillegg underviser Misjonsalliansen i diakoni ved noen av kirkesamfunnenes nasjonale teologiseminarer og driver et pastornettverk med rundt 35 pastorer.

Les mer om kirkearbeidet i Misjonsalliansen
 

 

 


Frivillig arbeid

EcuadorDe som jobber frivillig i Guayaquil bor i et boligus i Puerto Azul, Guayaquil. Som frivillig kan du jobbe i prosjektene, enten som hjelpelærer, som assistent ved ett av sentrene for barn og unge med funksjonshemning, som ungdomsleder i kirkene, eller som fotballtrener. Du kan også være informasjonsmedarbeider og skrive om eller lage video fra prosjektene.

Les mer om frivillig arbeid
 


 

Utsendinger i Ecuador
Rebekka Andreassen Garcia Ecuador
Epost: rgarcia
Daniel Garcia Noguera Ecuador
Epost: dgarcia
Solveig Irene Seland Ecuador
Epost: sseland
Camilla Guddal Ecuador
Epost: camilla
Lene Wennerberg Ecuador
Epost: lewennerberg
Lars Iver Wennerberg Ecuador
Epost: lawennerberg
"Ecuador" fra bloggen
Utdeling i Jama
Byen er preget av død og sorg, så de velger å holde seg her inntil videre. Smått om senn må de begynne livet som normalt,...av Solveig Seland Skrevet April 29, 2016
Nellys videoblogg
Nelly hjelper til med å pakke poser til de jordskjelvrammede i Ecuador.av Lars Iver WennerbergSkrevet April 26, 2016
- Det lukter søppel og død, og situasjonen er overveldende