Filippinene

Øysamfunnet Marinduque og provinsen Rizal utenfor Manila er adresse for Misjonsalliansens arbeid på Filippinene. Her jobber vi i fattige kommuner der utfordringene er store. Hovedsakelig er arbeidet finansiert med midler fra fadderordningen. Målet er å skape gode lokalsamfunn for barn og ungdommer. Vi vil støtte familiene og lokalsamfunnet slik at de får sine rettigheter, utvikler sine evner og får oppleve Guds kjærlighet. Vi arbeider også i hovedstaden Manila hvor vi har mange collegestudenter som mottar støtte til utdanning.

Utvikling av lokalsamfunnet

Både i Rizal og på Marinduque oppfordrer vi befolkningen til å stifte egne lokalsamfunnsbaserte organisasjoner og definere hva de har behov for å gjøre noe med i sitt nærmiljø. Organisasjonene blir så våre partnere, og vi hjelper dem til å organisere seg og administrere utviklingsprosjekter og lærer dem hvordan de kan benytte det politiske systemet for å få gjennomslag for ønskene sine. Det dannes også egne ungdomsorganisasjoner som har fokus på hva ungdom trenger. I Rizal fokusere vi særlig på å skape inkluderende lokalsamfunn som ivaretar mennesker med funksjonshemmingers spesielle behov i alle deler av samfunnet.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling


Arbeid og inntekt

På Marinduque hjelper vi fattige familier til å øke inntektene sine gjennom dyrehold og  jordbruksproduksjon. Både i Rizal og Marinduque drives det nå opplæring i å starte nye bedrifter. Vi har egne ansatte som spesielt fokuserer på utvikling av denne delen av programmet.

 

 


Skole

Filippinene

På øya Marinduque har vi flere tiltak for å øke skoledeltakelse og bedre kvaliteten på utdanningen. Vi bygger nye klasserom og forsyner skolene med nødvendig materiell. Dette gjøres i samarbeid med utdanningsmyndigheter og skoler.

Sammen med lokale kirker jobber vi aktivt mot ungdomsgrupper for å motivere dem og hindre at de dropper ut av skolen. Både i Rizal og Marinduque er vi med på å utvikle førskoleopplegg. Vi bidrar også til utstyr til disse gruppene og andre barnhager. Målet er at alle barn skal få mulighet til å delta i et pedagogisk opplegg og utvikle sine sosiale, motoriske og kognitive ferdigheter. Dette gjøres i samarbeid med foreldre og lokale myndigheter.

Sammen med blant annet Undervisningsdepartementet på Filippinene tilbyr vi opplæring og kurs for skoleledere, lærere, førskolelærere og barnehagearbeidere for å heve kompetansen deres og øke motivasjonen. I Rizal er inkludering for barn med funksjonshemminger et særlig prioritert område også når det kommer til skole og utdanning. I Manila støtter Misjonsalliansen mange ungdommer ved forskjellige skoler slik at de kan få seg en utdannelse. Barna blir fulgt opp av Misjonsalliansens ansatte, lokale kirker og frivillige og får skolestøtte og støtteundervisning.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler
 


Helse

Filippinene På Marinduque samarbeider vi med helsemyndighetene om å ruste opp lokale helsesentre og bygge nye. I Rizal samarbeider vi med et lokalt rehabiliteringssenter om å utruste dette til hjelp for mennesker med funksjonshemminger. Både i Rizal og på Marinduque tilbyr vi kurs og opplæring av frivillige helsearbeidere og gir dem opplæring i førstehjelp. Voksne og barn får undervisning om riktig ernæring, hygiene, tannhelse og forebygging av sykdommer. Både på Marinduque,  i Rizal og Manila får barn helse- og tannhelsetilsyn årlig.

Les mer om helsearbeidet i Misjonsalliansen

 

 


Kirke

Filippinene Misjonsalliansen har om lag 40 samarbeidskirker i Rizal, Marinduque og Manila. Vi gir kurs til pastorer og kirkeledere og disse er våre partnere når det kommer til samfunnstuvikling i deres lokalsamfunn. I Rizal er de inkludert i alle de ulike komiteene og treningsprogrammene som også de lokale samfunnsorganisasjonene får. På Marinduque skaper Misjonsalliansen et nettverk av ulike kirkesamfunn slik at de kan utveksle erfaringer og bli bedre kjent. Mange av kirkene har fått et godt samarbeid og viser et sterkt engasjement for sitt lokalsamfunn. Misjonsalliasen støtter også flere av kirkenes i deres egne prosjekter som f.eks bibelsamlinger om sommeren for barn og unge.

Les mer om Misjonsalliansens samarbeid med kirker
 


Frivillig arbeid

På grunn av permisjoner har vi dessverre ikke mulighet til å ta imot volontører på Filippinene før tidligst høsten 2015. Vennligst kontakt volontøransvarlig for mer informasjon.

Det er mulig å jobbe frivillig på Filippinene. Misjonsalliansen arbeider både i hovedstaden Manila og på øya Marinduque, litt sør for storbyen, og du kan selv velge hvor du helst ønsker å bo.

Les mer om frivillig arbeid

Utsendinger i Filippinene
Hanna Sofie Johansen Filippinene
Kontakt e-post: hsj
Torhild Skårnes Filippinene
Kontakt e-post: torhild skarnes
Mahel Ramirez Filippinene
Kontakt e-post: mahel ramirez
"Filippinene" fra bloggen
Ny volontør på Filippinene!
Vi har en ny volontør, som har vært hos oss i over 1 måned nå. Det er på tide å introdusere han for alle. Harald er 37 år...Skrevet Februar 18, 2017
Fadderordningen
For to uker siden skrev jeg om hvordan vi jobber på landkontoret. I dag skal jeg si noe om pengestøtte og fadderordningen....Skrevet Januar 21, 2017
'Alt jeg ba om var et øre til himmelen og et til gata'
Jeg har øvd meg på å forklare hva jeg driver med, på tagalog. Jeg begynner å kunne det på engelsk også. Jeg trengte tid for...av Torhild SkårnesSkrevet Januar 07, 2017