Kambodsja

Alle i Kambodsja er på en eller annen måte påvirket av landets brutale historie. Fra 1975 til 1979 gjennomførte diktator Pol Pot og Røde Khmer et bonderevolusjonært program som ble til en humanitær katastrofe. En halv million mennesker ble henrettet, ytterligere 1,2 millioner døde som følge av tvangsarbeid, mangel på medisiner og mat. I dag er det fred i landet, men en lang prosess gjenstår for å gjenoppbygge samfunn og relasjoner. Misjonsalliansen samarbeider med organisasjonen World Renew for å bidra i dette arbeidet. Vi har nå prosjekter i over 40 landsbyer sør i Kambodsja og arbeider for å gi folk tilbake troen på landet sitt – og på hverandre.

Utvikling av lokalsamfunnet

Vi arbeider tett med lokale kirker, myndigheter og frivillige organisasjoner for å gjenoppbygge strukturer i samfunnet. Prioriterte satsingsområder er vann og sanitærforhold, skole og utdanning og helse. For å øke bønders inntekter gjennomføres det prosjekter for å lære dem bærekraftig jordbruk og det har blitt gravd ut fiskeoppdrettsdammer. Vi har også kubanker, hvor landsbyboerne låner en ku, beholder første kalv og gir kuen videre til neste familie. Også dette bedrer økonomien og sikrer familienes tilgang til mat. Dessuten har det blitt opprettet sparegrupper, hvor folk går sammen om å spare små summer som de senere kan investere i tiltak for lokalsamfunnet.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling

 


Skole

KambodsjaVi bygger skoler og barnehager og ser til at disse blir vedlikeholdt og fulgt opp av myndigheter, lærere og foreldre. Det er stor mangel på lærere i Kambodsja, så vi arbeider for å utruste folk til oppgaven og heve kvaliteten på undervisningen. Vi oppmuntrer foreldre til å involvere seg i barnas utdannelse. Av de barna som faktisk går på skole, er det nesten 60 prosent som slutter før de har fullført barneskolen. Derfor jobber vi aktivt for å motivere dem til å fortsette og følger spesielt opp jenter, da disse er de som oftest dropper skolen for å hjelpe til i hjemmet eller  blir sendt til byene for å arbeide i tekstilindustrien. Ved flere av skolene har det blitt opprettet grønnsakshager, slik at barna skal ha tilgang på sunn mat. Elevene ved Misjonsalliansens samarbeidsskoler er representanter for vår fadderordning, og arbeidet finansieres i stor grad gjennom dette.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler

 


Vann

I områdene hvor vi jobber, får de fleste vann fra åpne dammer, som de ofte deler med husdyrene. Derfor bygger vi brønner og vannrensingssystemer, og også latriner, ved skoler og barnehager for å bedre tilgangen til rent og friskt vann.

Les mer om vannarbeidet i Misjonsalliansen

 

 


Kirke

Misjonsalliansens samarbeidsorganisasjon World Renew har et utstrakt kirkesamarbeid i Kambodsja, og flere av våre felles prosjekter drives av lokale menigheter i provinsene Takeo og Kandal.

Les mer om kirkearbeidet i Misjonsalliansen

Utsendinger i Kambodsja
Anders Myrene Kambodsja
Kontakt e-post: anders
Karen Lee Ling Lim Kambodsja
Kontakt e-post: karen
"kambodsja" fra bloggen
Læring gjennom leik
Misjonsalliansen jobbar gjennom lokale partnerar, og ei av våre viktigaste oppgåver er å bidra til at desse lokale organisasjonane...Skrevet Mars 24, 2017
Sunt kosthald gir god helse
«Viktigast av alt er god helse» seier Chin Oun (43). Ho har sett kva rett ernæring betyr på nært hald.Skrevet Februar 24, 2017
Ute til lunsj
"There is no such thing as a free lunch" heiter det. Men vi var i alle fall inviterte til gratis mat då Peace Bridges opna kafe i forrige veke.Skrevet Februar 10, 2017