Kina

Misjonsalliansens arbeid i Kina retter seg mot de mest sårbare gruppene i samfunnet. Gjennom prosjektene våre jobber vi blant annet for å bedre helsetilbudet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, fremme miljøbevissthet blant skolebarn og gi et bredere inntektsgrunnlag for fattige bønder.

Utvikling av lokalsamfunnet

Misjonsalliansen har sammen med lokale myndigheter hjulpet landsbyboere i våre prosjektområder til å organisere seg i utviklingskomiteer og gitt dem kompetanse til å kartlegge ønsker og behov, lage deltakende prosesser og styre egen utvikling. I tillegg er arbeidet med kvinner og opprettelse av inntektsbringende kvinnegrupper et viktig fokus. Misjonsalliansen støtter også kinesisk språkskole for koner fra Burma for å øke deres deltakelse i lokalsamfunnet. 

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling

 


Miljø

Misjonsalliansen driver i dag et omfattende arbeid for å få til et mer bærekraftig og miljøvennlig jordbruk for fattige bønder vest i Yunnan. Utarming av jorda som følge av monokultur, og overforbruk av kunstgjødsel er et stort problem. Misjonsalliansen støtter derfor kurs og opplæring av lokale bønder i å finne alternative inntektskilder. Eksempler på tiltak er Seed Fund for geitebank, og miljøfremmende tiltak som lære om animalsk gjødsel, kryssplanting, vekstskifte og skogplanting. Misjonsalliansen samarbeider med lokale utdanningsmyndigheter, og har startet miljøundervisning for lærere ved et økende antall skoler. Lærerne skal videre implementere miljøundervisningen som en del av pensum for barne- og ungdomsskolene i området. 


 

Barn og unge med funksjonshemning

 

KinaGjennom det kinesiske handikapforbundet støtter Misjonsalliansen 5 rehabiliteringsstasjoner i ulike provinser med opplæring og utstyr.  Målet er å sette stasjonene i stand til å yte et mer helhetlig rehabiliteringstilbud som blant annet inkluderer fysioterapi, ergoterapi, taletrening og alternativ kommunikasjon. Rehabiliteringsstasjonene skal aktivt drive holdnings- og informasjonskampanjer i lokalsamfunnene for å redusere stigma rundt funksjonshemninger. Vi har også fokus på at funksjonshemmede barn skal få gå på skole. Gjennom samarbeid med utdanningsmyndigheter og det kinesiske handikapforbundet arbeider vi for å integrere funksjonshemmede i skolen.

Les mer om Misjonsallianses arbeid blant funksjonshemmede

 


 

Kirke

KinaKirken i Yunnan ønsker å utvide sitt diakonale engasjement i lokalsamfunnet. Misjonsalliansen har inngått en samarbeidsavtale med kirken som inkluderer diakonal opplæring og veiledning av kirkeledere og frivillige i menighetene.

Les mer om Misjonsalliansens samarbeid med kirkene

"Kina" fra bloggen
Engasjerte kvinner i Lincang vil gjøre mer i sine lokalsamfunn
En høstdag sent i oktober har Pastor Qian, ledende pastor i Lincang kirke, samlet kvinnelige predikanter fra mer enn åtte landsbyer...Skrevet 03. November 2015
Ikke nødvendigvis en utopi
«Da skal blindes øyne åpnes og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge skal juble!» Jes. 35, 5-6Skrevet 23. Oktober 2015
"Jeg er enestående!"
I sommer arrangerte Misjonsalliansen sommerleir for ti barn med cerebral parese. Mer enn 20 rehabiliteringsansatte og volontører fra...Skrevet 31. August 2015