Taiwan

Etter å ha blitt drevet ut av Kina i 1949, etablerte Misjonsalliansen seg på Taiwan og bygget opp et omfattende arbeid for å hjelpe fattige og syke mennesker. På den tiden var lepra, tuberkulose og polio en kjempeutfordring, og misjonærene engasjerte seg i dette arbeidet både i nord og sør på øya. I dag er arbeidet på Taiwan nasjonalisert, og Misjonsalliansen er i ferd med å fase ut sin støtte.

Nasjonalisert arbeid

I perioden 1997 til 1999 ble Misjonsalliansens arbeid på Taiwan nasjonalisert, og vi overfører ikke lenger midler til prosjektene. Fire samarbeidspartnere er inne i bildet: distriktssykehuset Puli Christian Hospital, det regionale sykehuset Pingtung Christian Hospital, Victory Home, et senter for multifunksjonshemmede, og Chinese Christian Alliance Church, en synode bestående av fem menigheter.


Krysser grenser

TaiwanPingtung Christian Hospital har etter nasjonaliseringen gitt betydelige gaver til Misjonsalliansens arbeid. I 2002-2003 utvidet sykehuset sitt diakonale helsearbeid til Burma, Kyrgyzstan og arbeid ble startet opp i Malawi.

Utsendinger

Misjonsalliansen har i dag en utsending på Taiwan i halv stilling.