Vietnam

I 2016 er det 20 år siden Misjonsalliansen startet opp igjen sitt arbeid i Vietnam. Misjonsalliansen samarbeider med lokalbefolkningen og lokale partnere i to provinser, Tra Vinh og Tien Giang, i Mekongdeltaet sør i Vietnam. Målgruppen for prosjektene er sårbare, fattige og marginaliserte mennesker. Arbeidet er delt inn i 3 satsingsområder; inntektbringende arbeid, inkludering av funksjonshemmede og læring. I alle prosjektene legges det opp til en deltagende prosess hvor målgruppen får mulighet til å ta ansvar for sin egen og landsbyens fremtid og utvikling. Foruten stor fattigdom, står Mekong-deltaet overfor store utfordringer når det kommer til forurensing. Området er også svært sårbart for klimaendringer.

Utvikling av lokalsamfunnet

Befolkningen lærer deltakende planlegging, og de kartlegger egne ressurser og behov. Misjonsalliansen legger vekt på at alle skal bli hørt og sett. Vi legger også opp til at lokalbefolkningen selv organiserer seg i prosjektkomiteer som planlegger, gjennomfører og evaluerer tiltak for sine lokalsamfunn.

Det er ikke mangel på vann i Mekong, men rent vann. Mange blir syke på grunn av dårlig vannkvalitet og kvinner og barn er særlig utsatt. Misjonsalliansen bidrar med kurs og opplæring for å øke kunnskap og gi prakiske råd om vann til husholdningene. I tillegg har vi prosjekter i bygging av vannkrukker til å samle vann i, utbygging av vannrør og latriner i landsbyene hvor vi arbeider.

Les mer om Misjonsalliansens lokalsamfunnsutvikling


Skole

Vietnam Misjonsalliansen jobber for at alle barna i våre prosjekter skal få tilgang til en god og relevant utdanning. Vi tilbyr kurs for lærere, slik at kvaliteten på undervisningen forbedres. Selv om utdanning i utgangspunktet er gratis, er det likevel mange kostnader relatert til skolegang, som for eksempel uniform, bøker, transport og økonomiske bidrag til skolene. Gjennom Misjonsalliansens lånetilbud får familiene en mulighet til å øke inntekten sin slik at de kan sende barna sine på skolen. Det arrangeres også kurs for foreldre om viktigheten av utdannelse og om barnas rettigheter til skolegang. 

Les mer om Misjonsalliansens arbeid på skoler

 


Funksjonshemmede

VietnamAlle barn med funksjonshemninger trenger tidlig og målrettet trening for å utvikle seg best mulig. For å nå mennesker med funksjonshemninger og familiene deres på et tidlig tidspunkt, samarbeider vi med et statlig ressurssenter om å tilby målrettet trening og sikre dem tilgang til utdanning. En viktig del av prosjektene med funksjonshemmede er holdningsskapende arbeid. Det er fortsatt skam forbundet med å ha et funksjonshemmet barn. Informasjon og kunnskap rettet mot foreldre, lærere og myndigheter er derfor helt nødvendig. Foreldregrupper er etablert for å dele erfaringer og bygge nettverk. En døveklubb er startet for ungdom med samlinger hver måned. Klubben er et viktig sosialt møtested hvor man får dele erfaringer og kan inspirere hverandre.

Les mer om Misjonsalliansens arbeid blant funksjonshemmede


Mikrokreditt / Mikrofinans

VietnamEtterspørselen etter lån er stor blant de fattige i Mekongdeltaet, men kun fem prosent av dem har tilgang til finansielle tjenester. Gjennom MOM (Mekong Organization of Microfinance) vil nærmere 60 000 fattige kvinner i løpet av 2016 få lån til å utvide eller starte sin egen bedrift. Kvinnene organiserer seg i grupper på 8 til 12 personer som garanterer for hverandre, og de samarbeider om utvikling og drift av virksomhetene. Noen eksempler er dyrking av jordbruksprodukter som ris, frukt og grønnsaker og husdyrhold av kyr, griser og kyllinger. Mange velger også produksjon av for eksempel spisepinner og røkelsespinner, eller flettede produkter som hatter, stoler og kurver. Andre driver små kafeer eller butikker foran huset sitt. I tillegg til lån får også kvinnene tilbud om ulike kurs, rettet mot deres aktiviteter, en sparekonto og opplæring i forretningsdrift og økonomi. 

Les mer om Misjonsalliansens arbeid innen mikrokreditt


Kirke

På grunn av vietnamesisk lovgivning, har vi per i dag ikke noe samarbeid med vietnamesiske kirker.


Les om kirkearbeidet i Misjonsalliansens øvrige samarbeidsland her

 

Kvinners rettigheter og likestilling 

Mange vitnamesiske kvinner blir systematisk behandlet dårligere enn menn og gutter. 32% av gifte kvinner i Vietnam rapporterer at de er utsatt for vold i hjemmet og 58 % av alle kvinner sier at de har opplevd fysisk, mental eller seksuell vold. Mange kvinner jobber uten å få betalt i familieforetak eller med liten lønn i formell industri. Guttebarn får ofte mer oppmerksomhet og flere muligheter enn sine søstre. Misjonsalliansen har kvinners rettigheter som en tverrgående tema i alle våre prosjekter. Det å gi kvinner mulighet til å skaffe seg sin egen inntekt og å delta i kvinnegrupper er et viktig tiltak for å styrke fattige kvinners posisjon, også utover det økonomiske. I tillegg har vi egne kurs hvor vi tar opp temaer som vold i hjemmet. Misjonsalliansen jobber tett sammen med “Women union” i Vietnam. 

 

                

Utsendinger i Vietnam
Jon Ragne Bolstad Vietnam
Kontakt e-post: jon
Guro Nesbakken Vietnam
Kontakt e-post: guro
"Vitenam" fra bloggen
På historisk grunn i Vietnam
Vi er tilbake til utgangspunktet. Det var her, i New Morning Village, at Misjonsalliansen startet sitt arbeid i Vietnam. Året var 1973.
Spreke kolleger!
Kontoret i Vietnam har nylig innført daglig 5minutters “tøy og bøy”.
Hurra - det regner i Mekong
Mekong har opplevd den største tørken på nesten hundre år. Nå har regnet endelig kommet. Hvordan kan folk være bedre forberedt til neste tørkeperiode?