Bli mikrogiver!

 

 

LURER DU PÅ NOE?
SPØR GIVERAVDELINGEN
Tlf 22 94 26 00
giver@misjonsalliansen.no

 

Som mikrogiver er du med på å gi fattige mennesker tilgang til lån, sparing og forsikring. Med et lite lån for mange fart på produksjon eller salg. Inntektene økes, og de får mulighet til å forsørge seg selv og familien. Noen får også lån til bolig. Mulighet til sparing og forsikring reduserer fattige menneskers sårbarhet når noe uforutsett skjer. Med mikrofinans følger styrket selvtillit og ny tro på framtiden.

Les mer om mikrofinans.