Om Misjonsalliansen

Misjonsalliansen er en frittstående, norsk misjonsorganisasjon som driver diakonale utviklingsprosjekter i Sør-Amerika, Asia og Afrika. Gjennom arbeidet vårt vil vi at fattige og diskriminerte skal få møte Jesu kjærlighet i ord og handling. Sammen kjemper vi for å utløse de ressurser og muligheter Gud har gitt oss alle.

Land og arbeid

Vi arbeider i dag i  ni  land: Bolivia, Brasil, Ecuador,  Kambodsja, Kina, Liberia, Sierra Leone, Filippinene og Vietnam. Satsingsområdene våre er kirke, mikrofinans og lokalsamfunnsutvikling – hvorav sistnevnte innbefatter skole, helse og hiv/aids, vann, fotball og arbeid blant funksjonshemmede.


Allianser

Vi samarbeider tett med målgruppen og med lokale myndigheter, organisasjoner og foreninger, slik at disse selv skal kunne skape en bedre fremtid for seg selv og landet de lever i. Det er målgruppen som definerer sine behov, for så å planlegge og gjennomføre prosjektene. Slik sikrer vi deres eierforhold og ansvarsfølelse til arbeidet som utføres, og vi utruster dem til å drive dette på egenhånd.

Teologisk ståsted og kirkesamarbeid

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over. Vi bygger ikke egne kirker og etablerer heller ikke menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes for å styrke deres evne både til å evangelisere og til å utvikle sosiale prosjekter i sine lokalsamfunn. Misjonsalliansen er opptatt av det vi kristne kan være enige om og engasjerer seg derfor ikke i offentlige debatter om teologiske eller kirkepolitiske spørsmål.


Økonomi

Arbeidet drives med støtte fra våre nærmere 30.000 givere og støttespillere i Norge. Dessuten får vi støtte fra den norske stat gjennom NORAD. Totalbudsjettet er på 118,5 millioner kroner (2017). Misjonsalliansen legger vekt på lave administrasjonskostnader og effektiv drift, slik at størst mulig del av pengene skal overføres direkte til prosjektene. Se nøkkeltall.


Engasjement i Norge

Om Misjonsalliansen Misjonsalliansens arbeid i Norge baseres på enkeltmenneskers og gruppers frivillige initiativ og engasjement. Dette er ikke formalisert i krets- eller regionsledd. Organisasjonens løse struktur er valgt utfra en målsetning om fleksibilitet, frihet og et mangfoldig engasjement. Ungdom er en prioritert målgruppe.

Nettverk

Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er medlem av Digni (tidligere Bistandsnemnda), Innsamlingskontrollen, Integral Alliance og Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM). Vi har et nært samarbeid med gospelkoret Mosaic, som forteller om arbeidet vårt på sine konserter.

Misjonsalliansen er stolt av å være en miljøsertifisert bedrift gjennom Stiftelsen Miljøfyrtårn, og jobber aktivt med miljø som tema. På denne måten er vi med på å ta vårt samfunnsansvar her i Norge, ved å redusere vårt forbruk og ta miljøvennlige valg. 


Landsrådet og styret

Om Misjonsalliansen Misjonsalliansens øverste organ er landsrådet med representanter fra norsk kirke- og kristenliv. Rådet delegerer myndighet til hovedstyret som delegerer til generalsekretær.

Hovedstyret 2016-2017 består av Paul Erik Wirgenes (leder), Lina Metveit Beisland, John Erland Boine(ansattes repr.) Per N. Bondevik, Erik Dale, Toril Eidesvik, Ole Andreas Kvilesjø, Wenche Fladen Nervold (nestleder), Nina Roland, June Beathe Høgsve Iversen og Lars N. Sætre. Vararepresentanter er Thomas Holth og Synne Langeland., Oddmund Køhn er vara for ansattes representant.