Misjonsalliansen og personopplysningsloven

Misjonsalliansen oppbevarer ditt navn, din adresse og informasjon om gaven du har gitt. Vi vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre.

Du kan når som helst be om innsyn, og du kan selvsagt reservere deg mot nye henvendelser fra oss om du ønsker det. Send en mail til info@misjonsalliansen.no eller ring oss på telefon 22 94 26 00 dersom du ønsker å reservere deg mot fremtidige henvendelser fra oss.

I henhold til Personopplysningsloven §8 „Vilkår for å behandle personopplysninger“, bokstav a), b) og f) behandles opplysninger henholdsvis for å oppfylle en avtale med støttespillere, oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser, foruten for å ivareta organisasjonens berettigede interesse av å opprettholde et personregister til bruk i arbeidet med å oppfylle organisasjonens formål. Organisasjonen behandler ikke sensitive personopplysninger i sitt register. Foruten personalia, oppbevarer Misjonsalliansen informasjon om bidrag som er ytt.

Fødsels- og personnummer brukes kun til å innrapportere gaver til Skatteetaten og vil aldri utleveres til andre.

Organisasjonen forholder seg til de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering mot Det Sentrale Reservasjonsregister, samt utfører løpende vedlikehold av personopplysninger mot offentlig tilgjengelige kilder.

Misjonsalliansen benytter i overensstemmelse med gjeldende regelverk opplysninger om navn og adresse til markedsføringsformål. Misjonsalliansen vil aldri utlevere ditt navn og adresse til andre. Behandlingsansvarlig er markeds- og innsamlingsleder.  

Personer som er registrert i Misjonsalliansens register kan be om innsyn i hvilke opplysninger organisasjonen har registrert om vedkommende. Slik informasjon vil kun bli utleverte når vedkommende leverer en skriftlig og undertegnet begjæring. Dette for å sikre at informasjon ikke utleveres til uvedkommende.