Det handler om å gi alle en mulighet til å klare seg selv.

Hvordan kom du deg gjennom nåløyet?

Bli mikrogiver

Til og med i Norge må man pantsette huset for å få et lån til å starte en ny bedrift. Da kan du bare tenke deg hvordan det er å få startkapital uten å en gang eie veggen i ditt eget hus. Dette er folk som vanlige banker ikke vil ha som kunder. Vi gir dem tillit og muligheter til å vise hva som bor i dem.

Vil du hjelpe mennesker som har ideen og evnen til å stikke seg frem på markedsplassen?

Gi til selvhjelp gjennom Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste satsingsområder og har vist seg som et glimrende redskap for å bekjempe fattigdom. Ved å tilby fattige mennesker grunnleggende finansielle tjenester som lån, sparing og forsikring, gir vi en mulighet de ellers ikke ville hatt til å starte egne bedrifter, øke inntektene og levestandarden sin og til å skaffe seg økonomisk trygghet. I dag har vi egne mikrofinansinstitusjoner i Bolivia, Ecuador, Vietnam og Liberia. Disse har til sammen over 150 000 kunder– og tallet vokser. Du kan støtte dette arbeidet ved å bli Mikrogiver!

Møt den stolte vannmelon dyrkeren Ma Thi Loan, 62 år, fra Vietnam:

Jeg bruker pengene til å plante og dyrke vannmeloner

 

Ma Thi Loan er 62 år gammel og har vært Misjonsalliansen-kunde i flere år. Hun holder nå på med sitt femte lån, og pengene bruker hun til dyrking av vannmeloner.

– Det første lånet var på 3 millioner Dong, og i tiden etter har jeg lånt 5, 7, 10 og 12 millioner Dong. Jeg bruker pengene til å plante og dyrke vannmeloner, forteller hun.

UT AV FATTIGDOM. Loan har fem barn, og fire av dem gift. Den yngste bodde hjemme hos moren til helt nylig, men nå jobber han i en by et stykke unna barndomshjemmet. – Jeg er fra denne landsbyen, men flyttet hjemmefra da jeg var ung. Etter at jeg giftet meg flyttet vi tilbake hit, men min mann døde for ti år siden. Jeg har tusen kvadratmeter med trær, og etter at den siste sønnen flyttet hjemmefra har jeg nå hatt ansvaret alene.

En annen sønn bor ikke så langt unna og kan av og til trå til når behovet er stort. Noen av barna hjelper også moren økonomisk.

– Skal jeg være ærlig, så hadde vi en tøff tid da barna var små. Vi skulle oppdra fem barn, og ofte hadde vi verken mat og eller nok penger. Vi måtte låne hos venner og familie. Mannen min jobbet dag og natt for å få det til å gå rundt. Han tok de tilfeldige jobbene han kunne få om dagen, og om nettene fisket han reker som han solgte neste morgen. Men vi klarte det, barna vokste opp, og de ble gift, forteller den blide kvinnen.

TUNGE TAK. Etter å ha bodd i et hus av bambus, som etter hvert forfalt veldig, bygget Ma Thi Loan et sementhus. Det var mulig på grunn av vannmelon-bedriften. – Jeg hadde spart 30 millioner Dong fra vannmelon-salget, og så lånte jeg litt i tillegg. Jeg jobber hardt for at trærne skal gi god avkastning, og det gjør at jeg greier å betale ned lånet.

Hun høster fire avlinger i året, og én avling gir ca. ett tonn med vannmeloner. Både utseende og kvalitet har innvirkning på prisen. – En avling utgjør ca. tre millioner Dong i nettoinntekter for meg, men det krever mye arbeid. Ikke minst når jeg skal frakte hele avlingen halvannen kilometer fra fruktåkeren til hovedveien der oppkjøperen kommer og henter den, forteller Ma Thi Loan og legger til: – Klimaet her passer godt for vannmeloner, og byfolkene skryter av kvaliteten.

FLERE LÅN OG FLERE TRÆR. Loan er glad for at det finnes en bank som kan hjelpe fattige kvinner, og lånene fra Misjonsalliansen har betydd mye for livet hennes. – Jeg hadde tidligere lån i det svarte markedet med svært høye renter. Det var krevende. Lånene fra Misjonsalliansen er helt greie, og de har bidratt til en vellykket videreutvikling av min lille vannmelon-bedrift. Det er blant annet veldig dyrt å kjøpe gjødsel og sprøytemiddel, sier Ma Thi Loan, og hun vet godt hva hun skal bruke overskuddet til de neste årene: – Min neste plan er å gjøre huset ferdig. Jeg skal sette inn vinduer der det nå bare er hull i veggene, og jeg skal bygge kjøkken. Dessuten vil jeg leie mer land, plante flere trær og tjene enda mer.

Krav til lånetaker

For å få lån gjennom en av våre mikrofinansinstitusjoner stilles det krav til at kunden i samråd med lånekonsulent, utarbeider en forretningsplan og redegjør for hvordan lånet kan bidra til å øke inntektene, samt hvordan det skal tilbakebetales. I mange tilfeller gjennomfører kundene også obligatoriske kurs i forretningsdrift og enkel markedsføring. En lånekonsulent drar på hjemmebesøk og gjør vurderinger av kunden før lånet innvilges.

Størrelse på lånet

Hvor mye hver kunde får ta opp i lån, er svært individuelt og varierer fra land til land. Vanligvis vil et førstegangslån være relativt lavt, kanskje bare på noen få hundre kroner. Når dette lånet er tilbakebetalt slik som avtalt, vil kunden kunne ta opp et større lån. Vi har i dag kunder som har hatt og tilbakebetalt opptil 30 lån og som nå kan få innvilget store lånesummer.

Våre mikrofinansinstitusjoner har en klar diakonal profil og et verdigrunnlag forankret i kristen tro. Dette kommer til uttrykk i institusjonenes overordnede fokus på å behandle sine kunder med verdighet og nestekjærlighet og ved at de mest sårbare gruppene prioriteres. Hensikten for arbeidet er først og fremst å tjene mennesker og hjelpe dem ut av fattigdom, ikke å tjene penger.

Svein A. Lende, leder AMAS