Her jobber vi

Hver tredje person som er arbeidsledig i verden er en brasilianer.

Vårt arbeid i Brasil

I Brasil hjelper vi fattige barn og tenåringer i tungt belastede slumområder, og deres familier. Livet deres er preget av arbeidsløshet, rusmisbruk, vold og gjengkriminalitet. Misjonsalliansen jobber for å gi barn og ungdommer en trygg oppvekst og forberede dem til skolegang og videre utdannelse.

Brasil er et land som opplever stor urbanisering, og de store byene vokser seg større og større. Mangelen på planlegging og utvikling fører til store problemer innenfor infrastruktur.

Transport er et stort problem. Mange foreldre bruker store deler av dagen på vei frem og tilbake til jobb, derfor vokser mange barn opp hos andre familiemedlemmer. Landet blir vurdert som et land med en over gjennomsnittlig inntekt som har vært økende, men det er store forskjeller mellom fattig og rik.

Slumområdene i Brasil er store og tungt belastede områder. Her bor fattige barn og tenåringer i miljøer som er preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. Misjonsalliansen jobber i gigantbyen São Paulo, i Joinville og i Rio de Janeiro.

Hver fjerde innbygger i Brasils byer lever i slum

I følge ILO (International Labor Organization) er Brasil det landet som vil ha størst andel arbeidsledige i tiden fremover. Hver tredje person som er arbeidsledig i verden er en brasilianer. Dette påvirker alle familiene vi møter gjennom våre prosjekter. Familier lever fra hånd til munn, og kjappe penger er attraktivt. Barn og unge mangler framtidstro og håp, og narkotikahandelen er utbredt. Korrupsjon er et stort problem i landet, og i 2015 avslørte en stor korrupsjonssak at det er et utbredt problem i politikk og næringsliv. Folks tillit til politikere er svært lav.

Hver femte Bolivianer er kristen – det blir 44 millioner mennesker tilsammen. Kirken har en viktig rolle, og Misjonsalliansens prosjekter er tett knyttet opp til den. Kirken trenger et større fokus på diakoni og å bli en større og viktigere del av sitt lokalsamfunn. Derfor er dette en viktig del av Misjonsalliansens arbeid i Brasil.

Bli fadder i dag

Sammen gir vi livet en sjanse

Les mer