Her jobber vi

I Ecuador prøver vi å holde barn borte fra narkotika og kriminalitet!

Vårt arbeid i Ecuador

I Ecuador driver vi et omfattende arbeid i havnebyen Guayaquil med sine tre millioner innbyggere. Guayaquil er en by med store kontraster mellom fattig og rik. Mange lever i stor fattigdom hvor arbeidsledighet, vold og narkotika er noen av de største utfordringene. Misjonsalliansen jobber derfor i de fattige bydelene nordvest i Guayaquil. Noen av disse bydelene er relativt nye, og det mangler infrastruktur som veier, innlagt vann og tilkobling til det offisielle strømnettet.

I våre arbeidsområder er mange naboforhold preget av mistillit og strid. Et stadig økende og alvorlig problem er lettere tilgang til narkotika, og man ser barn helt nede i 6-års alderen bruke dette. Det er en stor risiko for jenter å gå ute alene etter skoletid, da de kan bli kidnappet eller misbrukt.
Misjonsalliansen ønsker å være med på å bygge styrkede lokalsamfunn. Vi har fokus på familierelasjoner, idrett med gode verdier, helsearbeid, inkluderende utdanning, forbedring av familieøkonomi, klima og miljø, rettighetsarbeid og brobyggende menighetsarbeid.

Ofte står det langere utenfor barneskolene og gir narkotika til barna helt til de har blitt avhengige, da må de begynne å betale.

Et mål for Misjonsalliansen er at samhold og solidaritet skal gjenoppstå i fattige områder som er preget av stor tilflytting og manglende tillit innbyggerne imellom.
Ecuador er preget av en machokultur hvor 6 av 10 kvinner har opplevd vold i nære relasjoner. Mange menn tar lite ansvar hjemme og trenger å øve på å snakke om utfordringene de møter i hjemmet istedenfor å slå. Også i noen kirker er machokulturen framtredende.

Vi ser at arbeidet vårt hjelper, og nabolag går sammen om dugnader for å rydde og gjøre det fint. Flere skoler har fått ramper opp til klasserommene slik at alle kan komme seg inn. Det har blitt satt igang flere fritidstilbud slik at barna har en trygg plass å være utenom skolen. Kirkeledere og andre får opplæring i hvordan «sunne familier frie fra vold» kan bygges, og hvordan vise Jesu kjærlighet gjennom gjerninger i lokalsamfunnet. Vi ønsker å bidra videre i den positive endringen som vi ser

Bli fadder i dag

Sammen gir vi livet en sjanse

Les mer