Her jobber vi

I dag er det fred i landet, men en lang prosess gjenstår for å gjenoppbygge samfunn og relasjoner.

Vårt arbeid i Kambodsja

I Kambodsja blir velstandsøkningen i liten grad fordelt mellom fattig og rik og mellom by og land. Kambodsja er et land som er rikt på menneskelige ressurser. Landets største næringer er klesindustri og turisme, men den største delen av befolkningen lever av jordbruk og bor på landsbygda. Underernæring er et stort problem blant barna på landsbygda. De mangler rent vann og gode sanitærforhold.

Derfor jobber Misjonsalliansen på landsbygda i Kambodsja. Vi har siden 2007 drevet med landsbyutvikling i 80 landsbyer i ti provinser.
20 prosent av befolkningen lever i ekstrem fattigdom, og ifølge FN lever halvparten av befolkningen i flerdimensjonal fattigdom. Det vil si at de har mangelfull tilgang på god utdanning, tilstrekkelige helsetjenester og andre viktige forhold for et godt liv. Foreldregenerasjonen mangler skolegang, og mange kan ikke lese og skrive.
Landet bærer preg av dets historie.

Alle i Kambodsja er på en eller annen måte påvirket av landets brutale historie.

Under Pol Pots regime på 70-tallet ble to millioner mennesker drept på brutalt vis. Det har vært fred i landet siden 1991, men demokratiet og tiltroen til myndighetene er fortsatt svak.
Misjonsalliansen samarbeider med lokale kirker og lokale humanitære organisasjoner for å gjenoppbygge strukturen i samfunnet.