Her jobber vi

Rent vann er kritisk. Ingen orker å jobbe eller gå på skole med konstant magesjau...

Vårt arbeid i Liberia

I et land med i underkant av 300 leger er det viktig å holde seg frisk. Samtidig vet vi at halvparten av verdens sykdommer spres gjennom forurenset vann. Det betyr at om vi kan skaffe folk i Liberia rent vann, så kan vi fjerne inntil halvparten av alle sykdommene som plager folk og tar livet av mange barn. For er man frisk, orker man å jobbe. Da kan foreldre tjene nok til å sende barna på skole. For skal Liberia komme seg på fote igjen, må langt flere fullføre grunnskolen.

I 14 år herjet en blodig borgerkrig i Liberia, som har satt dype spor. Halvparten av befolkningen er under 25 år. Dagens foreldregenerasjon har gått glipp av skole og utdanning, og få kan lese og skrive. Utdanningssystemet er svært lite utviklet, spesielt den offentlige skolen.

Vi har i mange år jobbet med skole og utdanning i Liberia. Dette er noe vi fortsatt skal jobbe med, men vi ser også behovet for å utruste en ny generasjon til å ta vare på hverandre og utvikle landet videre. Derfor har vi nå startet nye prosjekter og satsingsområder.
To tredjedeler av befolkningen mangler tilgang på rent vann. Mangelen på rent vann og toalett fører til at vannbårne sykdommer sprer seg.

Liberia har ca 60 leger. Det tilsvarer 6 leger for hele Oslos befolkning, eller fire leger i hele Roagaland.

Liberia er et av de landene i verden der mange barn dør før de er fyllt fem år.

I 2016 startet et samarbeid med nye partnere som har fokus på WASH. WASH står for Water-Sanitation and Hygiene. Menneskene i landsbyene får nå tilgang på rent vann og kunnskap om hygiene og vann. Enkle ting som å vaske hendene kan gi store utslag på helsa. Derfor jobber WASH med både tilgang på vann og kunnskap om hvordan man skal bruke det rene vannet.

I 2014 herjet en ebolaepidemi Liberia som tok mange liv i løpet av få måneder. Ebola avslørte at helsevesenet i Liberia har mange store mangler. Liberia har ca. fire millioner innbyggere. Det finnes bare i underkant av 300 leger i hele landet. Men når over halvparten av disse holder til i hovedstaden, Monrovia, blir legedekningen utover landsbygda – der den kanskje trengs mest, ekstremt lav. Noen fylker har bare to leger. Bare tenk deg hvordan det ville være med bare fire leger for alle innbyggerne i hele Rogaland.

Liberias statsbudsjett er på litt over fem milliarder kroner, dette tilsvarer NRKs lisensinntekt. Næringslivet er sterkt preget av gateselgere med små firmaer som er lite utviklet. Et begrenset antall utenlandske aktører kontrollerer store deler av landets import og eksport. Mikrofinansbanken vår, Diaconia MDI, gir mennesker små lån som kan utvikle firmaet videre. Gjennom banken får de også kurs i hvordan firmaet kan utvikles og vokse.