Her jobber vi

Vi hjelper bønder i Mekongdeltaet å takle konsekvensene av klimaendringene

Vårt arbeid i Vietnam

Mekongdeltaet er et av verdens mest sårbare områder I forhold til klimaendringer. Dersom havnivået stiger med 1 meter, vil nesten 40 % av dagens landområder bli liggende under vann. Deltaet er sårbart for oversvømmelser, jordskred og tørkeperioder. I tillegg er det et økende problem at saltinnholdet i ferskvannet øker. Det ødelegger både drikkevann og jordbruk.

Mekongdeltaet sør i Vietnam er et av verdens mest sårbare områder i forhold til klimaendringer. Dersom havnivået stiger med 1 meter, vil nesten 40 % av dagens landområder bli liggende under vann. Deltaet er sårbart for oversvømmelser, jordskred og tørkeperioder. I tillegg er det et økende problem at saltinnholdet i ferskvannet øker. Det ødelegger både drikkevann og jordbruk. De siste par årene har bønder i Mekong opplevd dramatiske reduksjoner i avlingen pga klimaendringer og mindre vann i Mekongelva. Klimaendringer er ikke noe som skjer i fremtiden, det rammer fattige mennesker i Vietnam – nå.

Misjonsalliansen har jobbet i Vietnam siden 1996. Vi har blant annet bygd opp en mikrofinansinstitusjon i samarbeid med lokale kvinneorganisasjoner med over 44 000 kunder. I tillegg jobber vi for å styrke funksjonshemmende sin rolle, blant annet gjennom å hjelpe barn med funksjonshemmende i skolen og å etablere egne organiasjoner for funksjonshemmende.

Nå er vannet for det meste salt hele året og risavlingene feiler.

Thi Thien, bonde i Mekong

Vårt mål i perioden 2017-2021 er å gjøre fattige og sårbare mennesker motstandsdyktige mot klimaendringene som kommer. Vi ønsker å bidra til at over en halv million mennsker får en tryggere fremtid. Dette er et ambisiøst mål, men sammen med trofaste støttespillere i Norge og dyktige lokale samarbeidspartnere tror vi dette er mulig.

Helt konkret vil vi bidra med kunnskap om klimasmart jordbruk, og lån slik at bønder kan investere i nye inntekstkilder. For å få dette til jobber vi tett med lokalbefolkningen og baserer våre tiltak på lokale behov. Vi jobber kontinuerlig for at de aller mest sårbare, som fattige kvinner, etniske minoriteter og funksjonshemmende, blir inkludert i arbeidet og får styrket sine rettigheter.

Her er to måter du kan støtte Misjonsalliansens arbeid i Vietnam

Som fadder bidrar du direkte til arbeidet vi gjøre på skoler og i  nærmiljøet til barna. Barna lærer om hvordan de kan bidra til et bedre miljø rundt sin skole, hvordan de kan inkludere barn med funksjonshemninger i klassen og hvordan både gutter og jenter skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. I nærmiljøet lager vi større arrangement hvor barna kan vise hva de har lært, og foreldre og lokale politkere får ny kunnskap om miljø, inkludering og likestilling og støtte til å etablere andre lokale tiltak.

Som fast giver støtter du alt arbeidet vårt. De to viktigste prosjektene vi har nå er et klimaprosjekt for å skape nye og mer robuste inntekstkilder for fattige bønder, og vårt prosjekt for inkludering av funksjonshemmende. Dette arbeidet vil også være spennende å følge for menigheter, bedrifter eller skoleklasser. Send oss gjerne en epost hvis du ønsker tips til hvordan du kan engasjere ditt lokalmiljø for fattige og sårbare mennesker i Vietnam.

Tusen takk til alle dere som bidrar!

Med vennlig hilsen

Jon Ragne Bolstad og Guro Nesbakken
Utsendinger for Misjonsalliansen i Vietnam.
Epost: jon@nmav.org og guro@nmav.org

Bli fadder i dag

Sammen gir vi livet en sjanse

Les mer

Dette gjør vi

Misjonsalliansen har kontor i Ho Chi Minh og jobber i Mekongdeltaet i sør.
Hovedarbeidsområder 2017-2021:
• Klimarobuste inntekstkilder for fattige bønder.
• Innkludering av funksjonshemmende.

Akkurat nå

Sommeren 2017
Prosjektmøter med lokale partnere for å planlegge høstens aktiviteter.
Stor landskongress for funksjonshemmende støttet av Misjonsalliansen.
Spare- og lånegrupper testes ut i nye områder.