For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Brasil

Det er tøft å være barn i de bynære områdene i Brasil. Gatene er farlige – for her regjerer narkobander og våpen florerer.

I utkanten av storbyene hvor Misjonsalliansen jobber er det ikke trygt for barn å leke utendørs. De fleste barna bor sammen med moren sin eller med bestemor. Det er ikke uvanlig at fedre forlater familien sin i jakten på en jobb og et ønske om et lettere liv. At fedre dør unge som følge av gjengkriminalitet er dessverre heller ikke uvanlig. Fattigdommen i de ulovlige byggene som huser millioner av mennesker er brutal, og menneskene tvinges til å ta umulig valg.

Barna er et lett offer i den brutale narkokrigen, enten det gjelder rekrutering eller hevnangrep. Som fadder er du med på å gi barn et trygt sted å være etter skoletid. De får tilgang til undervisning og fritidsaktiviteter med voksne som bryr seg. Dette gir barna håp om en lysere fremtid.

Virkeligheten til de fattigste i Brasil er et hjem uten vann og toalett. De dårlige forholdene er hovedårsaken til sykdom hos barna. Feilernæring preger også den dårlige helsen, selv om de fleste brasilianere i dag slipper å legge seg sultne, har mange familier et kosthold som gir mangelsykdommer. Ved sykdom er det vanskelig å få god legehjelp. Sykehusene klarer ikke å møte behovene til de mange millioner fattige menneskene – som ikke kan betale for private tjenester.

Brasil er et land i utvikling som ønsker å sikre barn og unges rettigheter. Likevel er det langt mellom papirer og virkelighet, og forskjellen mellom rik og fattig er enorm. Det regjerer narkobander og våpen florerer – gatene er preget av råskap og brutalitet. Som fadder er du med på å skape trygge fritidssenter for barn, der de får muligheten til å utvikle sine evner i trygge omgivelser.

Hold barna borte fra gatene, ved å bli fadder gjennom Norges eldste fadderordning!