Narkotikaen florerer og skaper tøffe oppvekstmiljøer

Å være barn i Ecuador

Storbyen er omgitt av mange fattige bydeler. Her lever mennesker uten noen garanti for en trygg framtid. Bomiljøene er sårbare og preges av lite stabilitet og høy kriminalitet.

Barnesinn rammes hardt under slike usikre omgivelser, og de lever i en brutal verden. Oppvekstmiljøet er tøft, og det er lite fokus på barns rettigheter. Lett tilgjengelig narkotika florerer i lokalsamfunnet. Mafiaen styrer narkotikasalget. Stoffet er billig og barn helt ned i seksårsalderen er brukere. At mange barn er rusavhengige er ingen hemmelighet, og problemet er godt synlig på skolene.

Barna begynner på skole når de fem år gamle. Støynivået er ofte høyt med opp til femti barn i hver klasse. Barn med funksjonshemning har ikke tilgang til vanlig skole, og de får mangelfull opplæring. Lærere har normalt ingen opplæring eller kompetanse i å undervise og følge opp barn med spesielle behov. Tenåringsgraviditet er vanlig og hindrer mange unge jenter i å fullføre skolegangen.

Når nærmiljøet er utrygt, kan barna heller ikke leke trygt i sitt eget nabolag. Når kvelden kommer blir risikoen ved å være ute enda større. Etter klokken seks må barna være inne, spesielt jentene som er ekstra utsatt. For mange barn er heller ikke hjemmet trygt. Fysisk avstraffelse er ikke uvanlig, og mange barn opplever vold og overgrep i familien.

Familiene består ofte av fire-fem personer, og ofte er familieforholdene ustabile. Mange barn bor sammen med bare mor, men noen også med far eller stefar. Husene er små og enkle og ofte i bambus, noe som skaper store problemer når regntida setter inn. Det er trangt om plassen, og det er vanlig å dele seng med både søsken og foreldre. Ofte hjelper skolebarna foreldrene med å passe mindre søsken, lage mat eller hjelpe til i en liten familiebedrift.

Mange foreldre står på hardt for å gi familien et levebrød, men de trenger hjelp for å skape en trygg hverdag til sine barn. Skap trygghet ved å bli fadder. Vi tror på mennesker!