For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Guayaquil, Ecuador

I havnebyen Guayaquil, Ecuadors mest befolkede by, lever mellom to og tre millioner mennesker. Storbyen er omgitt av mange fattige bydeler. Her lever barn i utrygge omgivelser, preges av høy kriminalitet.

Barnesinn rammes hardt under slike usikre omgivelser, og de får brutale møter med voksene sin verden. Oppvekstmiljøet er tøft, og det er lite fokus på barns rettigheter. Lett tilgjengelig narkotika florerer i lokalsamfunnet. Mafiaen styrer narkotikasalget, stoffet er billig – og barn helt ned i seksårsalderen er brukere. At mange barn er rusavhengige er ingen hemmelighet, og problemet er godt synlig på skolene.

Du som fadder kan være med på å gi barna i Ecuador en trygg hverdag. Alle barn skal kunne lære og leke uten vold og rus. Barna trenger å bli sett av en omsorgsfull voksen, og du kan være med å gi de sårbare små den omsorgen de fortjener.

Når nærmiljøet er utrygt, kan barna heller ikke leke trygt i sitt eget nabolag. Når kvelden kommer blir risikoen ved å være ute enda større. Etter klokken 18 må barna være inne, spesielt jentene som er ekstra utsatt. For mange barn er heller ikke hjemmet trygt. Fysisk avstraffelse er ikke uvanlig, og mange barn opplever vold og overgrep i familien.

Barna begynner på skole når de er fem år gamle. Støynivået er ofte høyt, for det kan være opp til femti barn i en klasse. Barn med funksjonshemning har ikke tilgang til vanlig skole, og de får mangelfull opplæring. Lærere har normalt ingen opplæring eller kompetanse i å undervise og følge opp barn med spesielle behov. Ingen barn skal holdes borte fra skolen, uansett utfordring. Derfor har vi to sentrer i Ecuador, som underviser barn med ulik funksjonshemning.

Mange foreldre står på hardt for å gi familien et levebrød, men de trenger hjelp for å skape en trygg og forutsigbar hverdag til sine barn. Skap en trygg og verdig hverdag for små barnesinn i dag!