For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Kambodsja

Et enkelt gjerde rammer inn en frodig gårdsplass. En mager ku står tjoret fast til gjerdet og spiser blader fra et tre. Huset er lite og står på påler. Der sitter tre barn og leker en klappelek i morgentimene før de snart skal begynne på skoleveien.

Som i Norge begynner barn i Kambodsja på skolen det året de fyller seks år. For mange er skoleveien lang og krevende, men det er også mange barn som ikke får gå på skole. De trengs hjemme på gården, eller så må de jobbe på f. eks. en fabrikk – for å tjene penger til familien. Foreldrene har ikke råd til å betale skolegang. Mamma og pappa kan kanskje hverken lese eller skrive, og sliter med å hjelpe barna sine med lekser. Uten fullført utdanning er det nesten umulig å få en jobb.
Misjonsalliansen har et tett samarbeid med skoler og barnehager, som er med på å skape en trygg hverdag for de unge. Du som fadder er med på å gi barn den kunnskapen de trenger, slik at de kan få en trygg fremtid.

Tilstrekkelig med mat og mette mager er ingen selvfølge på landsbygda. Både underernæring og feilernæring er vanlig hos barn. Mange familier mangler også tilgang på rent drikkevann. De aller fattigste henter vann fra åpne kilder – som dammer og elver. Dette fører ofte til magevondt og alvorlige sykdommer, spesielt hos barn. Ingen barn skal legge seg sultne, eller bli syke av skittent vann, men du som fadder – kan hjelpe de mest sårbare med blant annet livsviktige brønner.

Kambodsja har en ung befolkning, etter en lang og vond borgerkrig. Barna er utsatte – ettersom rettighetene deres blir krenket av både foreldre og lærere. Over halvparten av barna kan fortelle om fysiske overgrep og vold fra voksne.

Sammen bedrer vi barns oppvekstsvilkår – gjennom Norges eldste fadderordningen. Bli fadder!