For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Kambodsja

Et enkelt gjerde laget av lyst tre rammer inn en frodig gårdsplass. En mager ku med horn og lysebrun pels står tjoret til gjerdet og spiser blader fra et tre. Huset er lite og står på påler. I skyggen under huset er det svalt og godt. Der sitter tre barn og leker en klappelek i morgentimene før de snart skal begynne på skoleveien.

Som i Norge begynner barn i Kambodsja på skolen det året de fyller seks år. For noen barn er skoleveien lang og krevende. I Kambodsja er det en høy andel barn som slutter på skolen rundt sjuende klasse. Noen barn trengs hjemme på gården eller får jobb på en fabrikk for å tjene penger til familien. Andre har ikke råd til å betale skolepenger. Skolegang er egentlig gratis i Kambodsja, men dårlige lærerlønninger og skoler uten midler – fører til lokale krav om skolepenger og gebyrer. Mange foreldre kan verken lese eller skrive, og sliter med å hjelpe barna sine med lekser. Uten fullført utdanning er det nesten umulig å få en jobb med god nok betaling til å få et liv utenfor fattigdom.

Tilstrekkelig med mat og mette mager er ingen selvfølge på landsbygda. Både underernæring og feilernæring er vanlig hos barn. Mange familier mangler også tilgang på rent drikkevann. De aller fattigste henter vann fra åpne kilder – som dammer og elver. Dette fører ofte til magevondt og alvorlige sykdommer, spesielt hos barn. Ved sykdom er det begrenset hjelp å få. I Kambodsja er kvalifiserte leger og sykepleiere en stor mangelvare. Dersom noen blir alvorlig syke, er det kun rike som har råd til å sende sine familiemedlemmer utenlands for behandling.

 

Kambodsja har en ung befolkning. Etter en lang og vond borgerkrig er omtrent én av tre yngre enn 15 år. Krigen ledet av Pol Pot og Røde Khmer førte til enorme tap og ødeleggelser, som innbyggerne fortsatt strever med å gjenoppbygge. Unges arbeidskraft er nødvending for å få både landet og familiers hverdag til å gå rundt. Barna er vant til å jobbe og til å hjelpe til hjemme. De lager mat, henter vann og ved, passer småsøsken og dyr. Barna er utsatte – ettersom rettighetene deres blir krenket av både foreldre og lærere. Over halvparten av barna kan fortelle om fysiske overgrep og vold fra voksne.

Vi har et tett samarbeid med skoler og barnehager, som er med på å skape en trygg hverdag for de unge. Det formidles blant annet kunnskap om jordbruk, slik at den fattige befolkningen blir bedre rustet – når naturkatastrofer inntreffer. I tillegg bygges det brønner, slik at barn og voksne får tilgang til rent drikkevann.

Sammen bedrer vi barns oppvekstsvilkår – gjennom Norges eldste fadderordningen. Bli fadder!