For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Liberia

To tredjedeler mangler rent VANN. Mange barn dør før de er fylt 5 år på grunn av møkkete vann. Det er ofte jentene som tar den lange og farlige veien til nærmeste vannkilde. Tiden som skulle blitt brukt til skole og lek, blir byttet ut med tunge arbeidsdager.

I Liberias travle landsbyer er rent vann en mangelvare, og småbarna er spesielt utsatt for magevondt og infeksjonssykdommer fra parasitter og bakterier i vannet. Ved sykdom er det ikke lett å få helsehjelp. Problemet er at det finnes bare rundt 60 leger i hele landet, og tilgangen til medisiner er minimal. Du som fadder er med på å gi livsviktig rent vann gjennom brønner, men du gir også toaletter og håndvasker. I tillegg til dette blir det gitt undervisning i hygiene for å unngå livstruende sykdommer. Bare i fjor fikk Liberia 94 brønner, som gir rent vann til nærmere 30 000 mennesker. Dette livreddende arbeidet er du som fadder med på!

Som i Norge skal barn i Liberia begynne på skolen det året de fyller seks år. Likevel er det mange som ikke begynner før de er åtte eller kanskje tolv år. Klasserommene er ofte trange, og det sitter opptil 100 barn tett i tett. Etter hvert som elevene blir eldre – tynnes det ut. Det er flere jenter enn gutter som slutter tidlig. Dette skyldes hyppig ungdomsgraviditeter. Flere familier har også behov for å ha de eldste barna hjemme som arbeidskraft, eller så mangler de penger til å la hele søskenflokken avslutte skolegangen.

Skoleveien er ofte lang, og kan være opp til 1 til 1,5 time hver vei. Det er langt for små barneføtter. Som fadder er du med på å bygge skoler på landsbygda, slik at flere barn kan få tilgang på viktig undervisning, samt gi små barneføtter en kortere og tryggere vei til skolen.

Barna er utsatte, både foreldre og lærere krenker deres rettigheter. Det er ikke uvanlig med et rapp over fingre om en lærer blir utålmodig. I Liberia er det ikke overskudd til å ta vare på barndommen som noe eget. Et barn ses ikke som et barn i seg selv, men mer som en liten voksen med ansvar og plikter. Ingen små fortjener denne behandlingen, og du kan gjøre en forskjell. Bli fadder!