For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Vietnam

En smal trebåt stakes nedover en av Mekong deltas mange grunne elver. En barnehånd ligger over båtripa, og fingrene lager små bevegelser i vannoverflaten. Langs elvebredden vokser høye palmer som skygger for en stekende sol. Kokospalmene trives godt her, hvor den frodige naturen står i stor kontrast til de trange levekårene.

Jordsmonnet i sørspissen av Vietnam har vært svært godt egnet for risdyrking, men klimaendringer har de siste åra blitt en stor trussel for livsgrunnlaget. Før kunne en risbonde ha to avlinger i året, men nå presser saltvann fra havet seg inn over rismarkene og gjør risdyrking nærmest umulig for mange. Mange bønder har mistet mye av inntektene sine.

Det er heller ikke alle forunt å ha en jordlapp å dyrke.  I Mekongdeltaet bor det mange fattige mennesker uten eget land eller jobb å gå til. For å brødfø sin familie må derfor mange foreldre reise til andre provinser for å tjene penger, mens barna blir igjen sammen med besteforeldre eller andre slektninger. Med foreldrene langt unna er det flere barn som slutter på skolen, enten fordi de ikke blir fulgt opp, eller fordi de ikke klarer å betale skolepenger.

 

Det er ikke bare skolepenger som koster, det gjør også nødvendig uniform og skolesaker. Dette er utgifter det kan være vanskelig å ta seg råd til. Likevel går de fleste barn på skolen. Som i Norge begynner barna på skole når de er seks år gamle. Barna går i store klasser på opptil 40 elever og skoledagene er lange. På barneskolen har de fleste elevene skole i landsbyen sin, og mange sykler omkring to kilometerne til skolen. Til ungdomskolen er skoleveien betraktelig lengre, men også denne tilbakelegges på sykkel.

For mange barn i Vietnam er hverdagen utrygg. Det drikkes mye alkohol, og Mekongdeltaet er intet unntak. Det er krevende for barn som opplever at pappa kommer hjem og er full. Det skaper frykt og er uforutsigbart når de voksne brått endrer personlighet og får dårligere omsorgsevne. Høyt alkoholforbruk byr også på andre utfordringer. Alkohol koster penger, penger som ellers kunne gått til mat, klær og en bedre hverdag for familien.

I Mekongdeltaet er det vann overalt, små elver, kanaler og litt større elver. Likevel er det vanskelig å få tak i rent vann. Fattige familier i Mekongdeltaet får drikke- og badevannet sitt fra brønner, elver og regnvann. Mye av vannet er ikke rent nok til å drikkes, og ofte tvinges familien til å betale dyrt for drikkevannet. Spesielt små barn er utsatt for både diare og hudsykdommer – grunnet bakterier og parasitter i vannet.

Tross dette har Vietnam tatt grep for å beskytte barn og styrke deres rettigheter. Arbeidet for å endre vaner og handlingsmønster er langdrygt. Det tar tid å få gitt god informasjon til mange. Selv om det er vedtatt endringer som skal bedre barns skolegang og helse, trenger mange barn vår hjelp. Bli fadder, så gir du barn i Vietnam en tryggere hverdag.