For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Vietnam

En smal trebåt stakes nedover en av Mekong deltas mange grunne elver. En barnehånd ligger over båtripa, og fingrene lager små bevegelser i vannoverflaten.

Store deler av Vietnam har vært svært godt egnet for risdyrking, men klimaendringer har de siste åra blitt en stor trussel for livsgrunnlaget. Før kunne en risbonde ha to avlinger i året, men nå presser saltvann fra havet seg inn over rismarkene og gjør risdyrking nærmest umulig. Mange bønder har mistet mye av inntektene sine. Som fadder er du med på å gi foreldre kunnskap om nye dyrkingsmetoder, som tåler dagens store klimautfordringer.

Det er heller ikke alle forunt å ha en jordlapp å dyrke. Mange vietnamesere eier ikke eget land, og mange har heller ikke en jobb å gå til. For å brødfø familien sin, må derfor mange foreldre reise til andre provinser for å tjene penger, mens barna blir igjen sammen med besteforeldre eller andre slektninger. Med mamma og pappa langt unna  – er det flere barn som slutter på skolen, enten fordi de ikke blir fulgt opp, eller fordi de ikke klarer å betale skolepenger. Ingen barn skal holdes borte fra skolen. Du som fadder er med på å gi barn i Vietnam skolegang, slik at de kan gå en lysere fremtid i møte.

Det drikkes mye alkohol, og mange barn i Vietnam lever i en utrygg hverdag. Å oppleve at pappa kommer hjem full, er krevende for et barnesinn. Det skaper frykt og det er uforutsigbart når far brått endrer personlighet og får dårligere omsorgsevne. Høyt alkoholforbruk byr også på andre utfordringer. Alkohol koster penger, penger som ellers kunne gått til mat, klær og en bedre hverdag for familien.

Holdningsendring kreves for å få bukt på problemer som rus. Dette er ingen lett oppgave, men Misjonsalliansen arbeider med å formidle kunnskap om hva rus kan gjøre med en og sine omgivelser, slik at dagens barn og unge kan være bedre rustet mot fristelser som alkohol.

Rent vann er en mangelvare i Vietnam, til tross for deres mange og lange elver. Fattige familier får ofte drikke- og badevannet sitt fra brønner, elver og regnvann. Mye av vannet er ikke rent nok til å drikkes. Små barn blir utsatt for både diare og hudsykdommer – grunnet bakterier og parasitter i vannet. Familier tvinges til å betale dyrt for rent vann, og det er ikke alltid pengene strekker til.

Tross alt dette, har Vietnam tatt grep for å beskytte barn og styrke deres rettigheter. Selv om det er vedtatt endringer som skal bedre barns skolegang og helse, trenger mange barn vår hjelp. Bli fadder, så gir du barn i Vietnam en sunn og trygg hverdag!

 

Les mer om vårt arbeid i Vietnam her!