Vant til å ta i et tak hjemme

Å være barn på Filippinene

I en passasje mellom to hus høres barnelatter. En basketball spretter mot husveggen og en gutt med en t-skjorte som rekker til knærne tar imot ballen. En lagkamerat kommer smilende mot ham, får ballen og sikter mot kurven. Nettet er borte for lenge siden, men stålkurven høyt oppe på veggen gjør fortsatt nytten som mål. Spillet får dem til å glemme rumlingen i magen for en stund.

Fattige barn på Filippinene vokser opp under forhold som gjør dem sårbare og utrygge. På landsbygda vokser mange barn opp med én forelder, eller hos besteforeldrene – mens mamma og pappa er i byen for å jobbe. Barna vokser opp ofte i utrygge omgivelser hvor de opplever rus, vold og utnyttelse. Ingen barn skal oppleve å bli utnyttet, uansett livsvilkår.

 

På Filippinene begynner barna på skolen ved femårsalder. I landsbyene har de fleste en barneskole å gå til. Men når de begynner på ungdomskolen, blir skoleveien ofte lang. Noen barn flytter hjemmefra for å bo hos slektninger eller for seg selv, mens andre avslutter i stedet skolegangen. Dette er også tilfelle for mange barn med funksjonshemninger. Det er kun utvalgte skoler som tilbyr tilrettelagt undervisning, og for mange elever blir reisen til skolen både tung og kostbar.

Filippinske barn er vant til å ta i et tak hjemme. Noen passer småsøsken, mens andre hjelper til med matlaging og annet husarbeid. For barna som bor i byen er det heller ikke uvanlig å bidra til familiens inntekt ved å selge blomster, kluter, røyk eller tyggis på gata. Noen barn må slutte på skolen, for å tjene penger til familien.

Det er fortsatt mange familier som ikke har rent vann eller tilgang på toalett. Drikkevann som hentes fra utrygge kilder og mangel på sanitæranlegg – fører til magevondt og alvorlige sykdommer, spesielt hos barn. Ved sykdom er det begrenset hjelp å få. Selv om det finnes både helsestasjoner og sykehus, er både behandling og medisiner svært kostbart. Mange ender derfor opp med å ikke oppsøke legehjelp, og de berøres av sykdom og plager som kunne vært lindret med behandling.