For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn på Filippinene

I en passasje mellom to hus høres barnelatter. En basketball spretter mot husveggen og en gutt med en t-skjorte som rekker til knærne tar imot ballen. En lagkamerat kommer smilende mot ham, får ballen og sikter mot kurven. Nettet er borte for lenge siden, men stålkurven høyt oppe på veggen gjør fortsatt nytten som mål. De to guttene gir hverandre en «high five». Spillet får dem til å glemme rumlingen i magen for en stund. Det er deilig med en pause fra hverdagens bekymringer.

Fattige barn både på landsbygda og i byen på Filippinene vokser opp under forhold som gjør dem sårbare og utrygge. På landsbygda vokser mange barn opp med én forelder eller hos besteforeldrene mens foreldrene er i byen for å jobbe eller har tatt arbeid på en fiskebåt for ukesvis av gangen. I byen står de små husene tett i tett, og det er fare for branner som spres raskt og for flom i regntiden. Mange hus er bygd rett ved høyt trafikkerte veier og nær kanaler og dypt vann. I tillegg til å vokse opp i fysisk utrygge omgivelser lever barna i risiko for rus, vold, utnyttelse og kriminalitet.

 

På Filippinene begynner barn på skolen ved femårsalder, og de fleste lokalsamfunn har en barneskole. På det meste kan det være opp mot 50 elever i et klasserom. Med så mange elever tett samlet blir skoledagen både varm og høylytt. For dem som bor i små landsbyer kan skoleveien bli lang når de kommer i ungdomsskolealderen. Noen barn flytter hjemmefra for å bo hos slektninger eller for seg selv for å kunne fortsette skolegangen, mens andre avslutter i stedet skolegangen. Dette er også tilfelle for mange barn med funksjonshemninger. Det er kun utvalgte skoler som tilbyr tilrettelagt undervisning, og for mange elever blir reisen til skolen både tung og kostbar.

Filippinske barn er vant til å ta i et tak hjemme. Noen passer småsøsken, mens andre hjelper til med matlaging og annet husarbeid. For barna som bor i byen er det heller ikke uvanlig å bidra til familiens inntekt ved å selge blomster, kluter, røyk eller tyggis på gata. For noen ungdommer er det nødvendig å slutte på skolen for å tjene penger til familien.

Det er fortsatt mange fattige familier som ikke har rent vann eller tilgang på toalett. Drikkevann som hentes fra utrygge kilder og mangel på sanitæranlegg kan føre til magevondt og alvorlige sykdommer, spesielt hos barn. Ved sykdom er det begrenset hjelp å få. Selv om det finnes både helsestasjoner og sykehus er både behandling og medisiner svært kostbart. Mange ender derfor opp med å ikke oppsøke legehjelp, og de berøres av sykdom og plager som kunne vært lindret med behandling. Du kan lindre denne smerten med å bli fadder i dag!