For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Sierra Leone

Det vrimler av barn i Sierra Leone som er overlatt til seg selv.

Urent vann tar liv i Sierra Leone. Det er derfor et stort behov for brønner og rent vann. Vannkildene er ofte forurenset eller infisert. Barna får ofte oppgaven med å hente vann til familien, og det er de små som er svært sårbare for smitte. Nærmere halvparten av barn under fem år får kolera. Som fadder er du med på bygge brønner – som redder mange liv. Du gir ikke bare livsviktig rent vann, men du gir også trygghet til små barn, som ofte må gå en lang og utrygg vei til den infiserte vannkilden.

Barna starter ofte på skolen når de er rundt seks år gamle. Et mindretall av barn i Sierra Leone har tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. Klasserommene er overfylte, og overvekten av lærerne mangler formell utdanning. Som fadder er du med på å skape bedre skoler. Fremtidens barn og ungdom fortjener kunnskap som bedrer lese- og skrive-ferdigheter. Det gir større mulighet for arbeid og en sikker inntekt – og som etter hvert vil gi en høyere levestandard.

Landet bærer på en mørk krigshistorie og er fremdeles sterkt preget av den blodige borgerkrigen som herjet helt frem til 2002. Da landet endelig kom på fote igjen inntraff ebola-epidemien, og landet ble på nytt hardt rammet. Bli fadder i dag, slik at barna kan få livsviktig rent vann, og utdanning som vil gi dem en trygg fremtid!