For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Sierra Leone

Det vrimler av barn i Sierra Leone som er overlatt til seg selv. Landet er blant verdens fattigste og har en befolkning på rundt seks millioner mennesker. Nærmere 70 prosent av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Mer enn 40 prosent er under 14 år.

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavet, og ulikt andre land i Vest-Afrika er dette et fjellrikt land. Den varierte naturen består også av hvite strandstrender langs kysten, men størstedelen av befolkningen bor i små landsbyer inne i landet. De enkle jordhusene ligger tett, og åpningene vender ut mot tun-lignende fellesområder. Her leker barna, og vi hører stemmene som roper og kommuniserer mellom husene.

Til tross for stor fattigdom har de fleste familier tilgang til små jordstykker hvor de kan dyrke grønnsaker til eget forbruk eller salg. Det er få som lider av direkte matmangel, men kosten er ensidig og mange barn lider av feilernæring.

 

Rent vann er en stor mangelvare. 60 prosent av innbyggerne på landsbygda bruker overflatevann for å dekke sitt daglige vannbehov. Disse vannkildene er ofte forurenset eller infisert. Det er ofte barna som får oppgaven med å hente vann til familien. De små er svært sårbare for smitte. Nærmere halvparten av dem som får kolera er barn under fem år. Urent vann tar liv i Sierra Leone. Det er derfor et stort behov for brønner og rent vann.

Barna starter ofte på skolen når de er rundt seks år gamle, men det er store forskjeller fra by og landområder. Et mindretall av barn i Sierra Leone har tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. Klasserommene er overfylte, og 60 prosent av lærerne mangler formell lærerutdanning. Det er derfor viktig å bygge opp utdanningen i Sierra Leone, så fremtidens ungdommer får mer kunnskap og bedre lese- og skrive-ferdigheter. Det vil gi større mulighet for arbeid og en sikker inntekt – og etter hvert en høyere levestandard.

Sierra Leone bærer på en mørk krigshistorie og er fremdeles sterkt preget av den blodige borgerkrigen som herjet fra 1991–2002. Landet ble satt tilbake økonomisk, og en blomstrende jordbruksindustri gikk inn i en kraftig nedgangsperiode. Da landet endelig kom på fote igjen inntraff ebola-epidemien i 2014, og landet ble på nytt hardt rammet. Landet har et svakt helsevesen og stor mor- og barnedødelighet. 165 av 1000 barn dør før fylte fem år, men vi kan bekjempe dette gjennom vår fadderordning. Bli fadder i dag!