For 9 kr dagen forvandler du barns liv

Å være barn i Sierra Leone

Det vrimler av barn i Sierra Leone som er overlatt til seg selv. Landet er blant verdens fattigste, og nærmere 70 prosent av befolkningen lever under FNs fattigdomsgrense. Nesten 50 prosent av disse er under 14 år.

Urent vann tar liv i Sierra Leone. Det er derfor et stort behov for brønner og rent vann. 60 prosent av innbyggerne på landsbygda bruker overflatevann for å dekke sitt daglige behov. Disse vannkildene er ofte forurenset eller infisert. Det er ofte barna som får oppgaven med å hente vann til familien, og det er de små som er svært sårbare for smitte. Nærmere halvparten av barn under fem år får kolera. Som fadder er du med på bygge brønner – som redder mange liv. Du gir ikke bare livsviktig rent vann, men du gir også trygghet til små barn, som ofte må gå en lang og utrygg vei til den infiserte vannkilden.

Barna starter ofte på skolen når de er rundt seks år gamle, men det er store forskjeller fra by og landområder. Et mindretall av barn i Sierra Leone har tilgang til grunnskoleutdanning av god kvalitet. Klasserommene er overfylte, og overvekten av lærerne mangler formell utdanning. Du som fadder kan være med på å bygge opp kvaliteten på utdanningen i Sierra Leone. Fremtidens barn og ungdom fortjener kunnskap som bedrer lese- og skrive-ferdigheter. Det gir større mulighet for arbeid og en sikker inntekt – og etter hvert en høyere levestandard.

Sierra Leone ligger ved Atlanterhavet, og ulikt andre land i Vest-Afrika er dette et fjellrikt land. Den varierte naturen består også av hvite strandstrender langs kysten, men størstedelen av befolkningen bor i små landsbyer inne i landet. De enkle jordhusene ligger tett, og åpningene vender ut mot tun-lignende fellesområder hvor barna får leke.

Landet bærer på en mørk krigshistorie og er fremdeles sterkt preget av den blodige borgerkrigen som herjet fra 1991–2002. Landet ble satt tilbake økonomisk, og en blomstrende jordbruksindustri gikk inn i en kraftig nedgangsperiode. Da landet endelig kom på fote igjen inntraff ebola-epidemien i 2014, og landet ble på nytt hardt rammet. Landet har et svakt helsevesen og stor mor- og barnedødelighet. 165 av 1000 barn dør før fylte fem år, men vi kan bekjempe dette gjennom fadderordning. Bli fadder i dag!