Ett års engasjement med mulighet for forlengelse

Vil du bli vår ambassadørkoordinator?

Ambassadørkoordinator

Vi oppretter en ny stilling i forbindelse med utvikling av ambassadørprogrammet vårt. Vi signerer i disse dager nye avtaler med spennende artister som vil være våre ambassadører. Våre ambassadører er artister, tidligere utsendinger, frivillige og menigheter som har et ekstra engasjement for å fremme rettferdighet, bekjempe fattigdom og bygge Guds rike.

Stillingen er en ettårig 100% prosjektstilling med mulighet for forlengelse.

Vi er ute etter deg som er god til å engasjere, inspirere og motivere et større crew.

Vi leter etter deg som

 • har stor arbeidskapasitet
 • er selvstendig og selvgående
 • trives med høyt tempo
 • har gode sosiale ferdigheter
 • har evne til å bygge nettverk
 • har gode organisatoriske evner
 • har ledererfaring fra festivalarbeid o.l.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Oppgaver og ansvar:

Følge opp artistsamarbeid

 • Koordinere samarbeid med artistene
 • Ansvar for å legge til rette for utenladsreiser
 • Ansvar for å lede og koordinere juleturnéer
  • Rigge stands
  • Sette sammen dugnadsteam
  • Verve faddere
  • CD-salg for artister
  • Utarbeide materiell
  • Koordinere annonsekampanjer

Følge opp andre ambassadører

 • Sommerteam – stands på festivaler
 • Volontørteam – følge opp hjemvendte volontører (frivillige)
 • Tidligere utsendinger og landsrådsmedlemmer
 • Menigheter med avtale om å støtte prosjekter.
 • Arrangementer for ambassadører

Du som skal lede dette arbeidet må dele ambassadørenes engasjement for å fremme rettferdighet, bekjempe fattigdom og bygge Guds rike.

Vi kan tilby gode forsikringsordninger og lønn ihht. Misjonsalliansens lønnsregulativ. Personen som ansettes må kunne arbeide i samsvar med Misjonsalliansens verdigrunnlag.

Spørsmål om stillingen kan rettes til markeds- og kommunikasjonssjef Martin Aarflot: martin@misjonsalliansen.no | m: 924 11 295
Er du interessert, send søknad og CV til organisasjons- og HR-konsulent Silje Letmolie: soknad@misjonsalliansen.no
Merk søknaden «Ambassadørkoordinator».

Søknadsfrist: 16. august
Tiltredelse: Så snart som mulig.