Ansatte og utsendinger

Generalsekretæren

Generalsekretæren har det overordnede ansvaret for å lede og videreutvikle Misjonsalliansens virksomhet i Norge og i våre samarbeidsland. Han er også organisasjonens representant i en rekke styrer, utvalg og nettverk.

Andreas Andersen
Generalsekretær
+47 93429975

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Vi ivaretar organisasjonens administrative oppgaver og utøver fellesfunksjoner innen sekreteriat, HR, eiendomsdrift og økonomi.

Birgitte Nyborg
Stabssjef
+47 95968959
Unni Hiorth
Personalkonsulent
+47 40028187
Bethel Margareta Hamrin
Organisasjons- og HR-konsulent
+47 96013203
Kristine Kverndal Pedersen
Organisasjons- og HR-konsulent (permisjon)
+47 40028186
John Erland Boine
Økonomikonsulent
+47 99717174
Thomas Smørdal
Controller
+47 996221 69

Markeds og kommunikasjonsavdelingen

Markeds- og kommunikasjonsavdelingen har ansvar for å skaffe til veie ressurser slik at Misjonsalliansen kan realisere sitt formål: Å bekjempe fattigdom, fremme rettferdighet og dele tro. Vi gjør dette ved å rekruttere, bevare og inspirere givere og støttespillere.

Kjetil Abrahamsen
Konstituert markeds- og innsamlingsleder
+47 90182227
Oddmund Køhn
Informasjonsleder
+47 92252054
Malene Gjerdrum
Digital markedskoordinator
+47 93494952
Fride Maria Listrøm Næsheim
Kommunikatør
+47 47391094
Ingeborg Drevdal
Fadderansvarlig
+47 40028181
Klaus Arne Kuhr
Designer
+47 40028185
Sverre Vik
Nettverks- og menighetsansvarlig
+47 93433477
Siri Solem Mercado
Giverkonsulent
+47 40028183
Jorunn Listaul Pedersen
Resepsjonsansvarlig
+47 40028180
Malene Jerpstad
Giverrekrutterer
+47 90288050
Beate Vinei
Giver- og menighetsoppfølger
+47 97572895

Utenlandsavdelingen

Utenlandsavdelingen har hovedansvar for å utvikle og implementere Misjonsalliansens strategi for utenlandsarbeidet i de 9 landene som vi arbeider i. Vi har også ansvaret for å rekruttere og følge opp utsendinger, kvalitetssikre og utvikle prosjekt- og partnerporteføljen vår, sikre finansiering fra Digni/Norad, ansvar for budsjettet og for å sikre gode og målbare resultater i utearbeidet.

Hanne Holmberg Chavez
Utenlandssjef - Landansvarlig Ecuador
+47 99036351
Trine Grønborg Christensen
Regionleder Liberia, Sierra Leone og Vietnam
+47 97037721
Jørgen Haug
Landansvarlig Bolivia, Brasil og Kina
+47 99644711
Irene Breivik Føyen
Regionleder Kambodsja
+47 90636316
Solveig Irene Seland
Land- og fagansvarlig Ecuador og Filippinene
+47 4824 9937

Utsendinger

Misjonsalliansen har utsendinger i Filippinene, Vietnam, Kambodsja, Liberia/Sierra Leone, Bolivia og Ecuador.

Nils Atle Krokeide
Utsending Bolivia
Anne Karin Krokeide
Utsending Bolivia
Lene Wennerberg
Utsending Ecuador
Lars Iver Wennerberg
Utsending Ecuador
Torhild Skårnes
Utsending Filippinene
Mahel Ramirez
Utsending Filippinene
Anders Myrene
Utsending Kambodsja
Karen Lee Ling Myrene
Utsending Kambodsja
Rune Arild Øygard
Utsending Liberia og Sierra Leone
Janne Ingunn Harbo Øygard
Utsending Liberia og Sierra Leone
Jon Ragne Bolstad
Utsending Vietnam
Guro Nesbakken
Utsending Vietnam
Arild Vik
Utsending Kambodsja
Mari Buer Vik
Utsending Kambodsja