Blir du med å gå årets viktigste søndagstur?

TV-aksjonen 2019 som går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter. CARE skal skape et bedre liv for 400 000 kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Vi oppfordrer alle til å gå årets viktigste søndagstur nå på søndag 20.oktober 2019. Meld deg som bøssebærer på www.blimed.no