Vårt arbeid i Brasil

Arbeid, narkotika og kirke

Brasil er et land som opplever stor urbanisering, og de store byene vokser seg større og større. Mangelen på planlegging og utvikling fører til store problemer innenfor infrastruktur.

Transport er et stort problem. Mange foreldre bruker store deler av dagen på vei frem og tilbake til jobb, og derfor vokser mange barn opp hos andre familiemedlemmer. Landet blir vurdert som et land med en over gjennomsnittlig inntekt som har vært økende, men det er store forskjeller mellom fattig og rik.

Slumområdene i Brasil er store og tungt belastede områder. Her bor fattige barn og tenåringer i miljøer som er preget av arbeidsløshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, vold og overgrep. 26,9 % av befolkningen i byer lever i slum. Misjonsalliansen jobber i gigantbyen São Paulo, i Joinville og i Rio de Janeiro.

Den økonomiske krisen i landet har ført til stor arbeidsledighet blant de fattigste, etterfulgt av en sterk vekst av kriminelle gjenger.

I følge ILO (International Labor Organization) er Brasil det landet som vil ha størst andel arbeidsledige i tiden fremover. Hver tredje person som er arbeidsledig i verden er en brasilianer. Dette påvirker alle familiene vi møter gjennom våre prosjekter. Familier lever fra hånd til munn, og kjappe penger er attraktivt. Barn og unge mangler framtidstro og håp, og narkotikahandelen er utbredt. Korrupsjon er et stort problem i landet, og i 2015 avslørte en stor korrupsjonssak at det også er et utbredt problem i politikk og næringsliv. Folks tillit til politikere er svært lav.

Litt over 20 prosent av landets innbyggere er kristne (44 millioner mennesker). Kirken har en viktig rolle, og Misjonsalliansens prosjekter er tett knyttet opp til den. Kirken trenger et større fokus på diakoni og å bli en større og viktigere del av sitt lokalsamfunn. Derfor er dette en viktig del av Misjonsalliansens arbeid i Brasil.

Prosjekter 2019

Utdanning og styrkede relasjoner

Misjonsalliansen ønsker å styrke barn og unges utdanning og at flere skal fullføre skolen. Derfor arrangerer vi undervisning utenfor skoletid, undervisning innenfor kunst, kultur, språk og sport. Annenhver måned holdes det møter med foreldre eller besteforeldre, og det arrangeres kulturtilstelninger der barn og unge sammen med sine familier kan ha fremføringer, utstillinger eller skuespill.

Organisering og mobilisering

Prosjektene handler om barn og unges rettigheter og klima og miljøvern. Et av målene er å styrke forholdet mellom lokale organisasjoner og det offentlige. Gjennom dette prosjektet skal unge lære om hvordan de kan skape lokale nettverk og sammen forsvare sine rettigheter.

Arbeid og inntekt

Arbeidsledigheten i Brasil er enorm, og vårt mål er å få flere unge ut i jobb. Derfor holder vi kurs for ungdom fra 14 til 17 år.

Helse

Gjennom helseprosjekter skal familier lære hvordan de kan dyrke grønnsaker i sin egen hage. Barn og ungdom får være med på fritidsaktiviteter og ulike idretter. Et mål er å få antall ungdomsgraviditeter ned. Gjennom kurs og workshop skal barn og unge lære om ernæring, få seksualundervisning og delta i idrett.

Kirke

Misjonsalliansen jobber tett sammen med kirkene i Brasil. Kirker og kirkens ledere skal få mer kunnskap om diakoni og mer fokus på diakoni i alt arbeidet. Lokale kirker skal spille en større rolle i sitt lokalsamfunn, og de skal kjempe for barn og unges rettigheter.