Sammen for en bedre verden

Hverdagen er full av gjøremål, måltider som skal spises, fotballtreninger som skal rekkes og hus som skal vaskes. Hvordan kan vi sammen skape et pusterom hvor vi sammen løfter blikket ut av Norge?

Misjonsalliansen har mange ting man kan engasjere seg i, og vi ønsker at hver enkelt person og hver enkelt familie skal finne sin hjertesak.

Bli fadder

Fadderordningen vår er et godt redskap for å fortelle barna om verden, urettferdighet og fattigdom. Ved å vise barn som er på samme alder, men med svært ulike leveforhold kan forståelsen for verden bli enklere å forstå. Som fadder får dere bilde og informasjon om en gutt eller jente som er en del av prosjektene våre. Dere får en sommerhilsen og en julehilsen fra prosjektet. Og hvert andre år får dere nytt bilde og oppdatert informasjon om hvordan det går med fadderbarnet.

Gjennom året kan dette materialet brukes til gode samtaler og det kan bli et felles engasjement for alle i familien. Det er også mulig å verve 15 faddere hver og få en tur til ett av våre prosjektland.

Les mer

Bli mikrogiver

Mikrofinans er ett av våre viktigste verktøy i kampen mot fattigdom og urettferdighet. Mikrofinans kan også være et verktøy for å fortelle og lære barna om økonomi. Mikrofinansarbeidet gir lån til mennesker som ikke hadde fått lån i en vanlig bank, deretter får de tett oppføling i forretningsplanlegging og tilbakebetaling. Gjennom vårt mikrofinansprodukt kan familien få informasjon og oppfølging om kunder som har fått livene sine forandret på grunn av deres støtte. Vi ser gjentatte ganger at fantastiske ting skjer når mennesker får mulighet til å ta tak i sin egen tilværelse og løfte seg selv ut av fattigdommen.

Gjennom året vil du få informasjon om vårt mikrofinansarbeid og kunder som har fått lån.

Les mer

Tsjili

Tsjili er Misjonsalliansen magasin, som blir gitt ut seks ganger i året. I Tsjili kan du lese om fadderbarn, mikrofinansgivere og andre prosjekter. Målet med Tsjili er å spre informasjon om arbeidet vårt og å skape engasjement. Bladet har også egne barnesider. Tsjili får du automatisk når du blir fadder eller mikrogiver, men hvis du vil sjekke bladet ut nærmere uten å være giver er dette selvfølgelig også mulig. Det er helt gratis!

Aktivitetshefte

Misjonsalliansens eget aktivitetshefte er spekket med spennende oppgaver, morsomme historier og tegninger som venter på å bli fargelagt. Ønsker du å bestille aktivitetshefte til ditt barn, så send en mail til info@misjonsalliansen.no Det er helt gratis!