Vi tror på mennesker som viser Jesu kjærlighet i praksis

Kirke

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over. Vi bygger ikke egne kirker eller etablerer menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes. Mange steder i verden er kirken den beste og eneste sivilsamfunnsorganisasjonen i lokalsamfunnet, derfor er lokale menigheter en viktig del av lokalsamfunnet. Kirken har ofte en sterk stemme blant folket.

Diakoni er vårt satsingsområde i kirkearbeidet. Kirken og kirkens ledere skal få mer kunnskap om diakoni og mer fokus på diakoni i arbeidet.