Dette gjør vi

_MG_1863

Mikrofinans

Mikrofinans er et av Misjonsalliansens viktigste verktøy i arbeidet mot fattigdom og urettferdighet. Ved å gi lån til mennesker som ikke har mulighet til å få dette i en vanlig bank, kan de selv skape en trygg inntekt og et bedre liv.

Muligheten til å ta opp et lån er en «hjelp til selvhjelp» for at mennesker kan jobbe seg ut av fattigdom.

 

_MG_0449

Vann, sanitær og helse

Sykdommer som kommer fra urent vann tar hvert år mange liv. Tilgang på rent drikkevann og gode sanitetsforhold er grunnleggende for en god livskvalitet og helse. Mange steder mangler mennesker både drikkevann og toalett. Ofte brukes små bekker som eneste vannkilde og vask av klær og toalettbesøk blir gjort på samme sted.

 

_MG_3299

Lokalsamfunnsutvikling

Lokalsamfunnsutvikling er en måte vi arbeider på. Det vil si at vi hjelper lokalsamfunn å organisere seg så de selv kan påvirke hva de trenger og hvilke prosjekt de ønsker å sette i gang. Et godt organisert lokalsamfunn er et godt utgangspunkt for samarbeid med andre viktige aktører som lokale myndigheter, privat sektor og andre frivillige organisasjoner.

bolivia-lordagsskole-2627

Kirke

Misjonsalliansen er en tverrkirkelig organisasjon, som samarbeider med ulike typer kirkesamfunn verden over. Vi bygger ikke egne kirker eller etablerer menigheter, men inngår samarbeid med de som allerede finnes. Mange steder i verden er kirken den beste og eneste sivilsamfunnsorganisasjonen i lokalsamfunnet, derfor er lokale menigheter en viktig del av lokalsamfunnet. Kirken har ofte en sterk stemme blant folket.

skolebarn

Utdanning

Skole og utdanning er viktig for at mennesker skal kunne løfte seg ut av fattigdommen. Store deler av arbeidet med skoler støtter du via fadderarbeidet vårt.

Finksjonshemmede i Kina

Inkludering av funksjonshemmede

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser er i særlig grad utsatt for marginalisering og diskriminering. Med utgangspunkt i alle menneskers umistelige verdi skal Misjonsalliansen bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser inkluderes som likeverdige deltakere i fellesskapet.

_MG_1502

Klima og miljø

Menneskers klimagassutslipp varmer opp havet, smelter snø og is og sørger for at havet har steget. Konsekvensene er store for både natur og mennesker – særlig i fattige land. Vi ser at de fattige er ekstra sårbare når det kommer til klimaendringer. De som har minst ansvar for klimautslipp er de som rammes hardest av for eksempel endrede værforhold.

 

_MG_3370

Likestilling

Fattigdom, klimaendringer, konflikter, ulikhet og økonomisk nedgang rammer kvinner uforholdsmessig hardt. Kvinner utgjør flertallet av de fattige og er mer sårbare fordi de mange steder mangler formelle rettigheter. Vår innsats har som mål å myndiggjøre og å styrke kvinner og jenters stilling.