27. november er dagen for giverglede

Giving Tuesday

– er dagen hvor søkelyset rettes mot giverglede. Å gi handler om å glede andre på ulike måter. Misjonsalliansen ønsker å ha et spesielt fokus på det forebyggende arbeidet mot rus, som vi gjør i Ecuador på denne viktige dagen. Misjonsalliansen har fått lov til å ta med seg fire dyktige YouTubere til Sør-Amerika, for å dokumentere det viktige arbeidet som gjøres der. Vi gleder oss til å dele historiene, møtene og deres reise til et land som trenger sårt hjelp.

Disse YouTuberne har vi sendt til Ecuador!

Kristine Bremnes 19 år

Lloyd 30 år og Sara 24 år

Emilie Birkeland 17 år

Hvordan du kan engasjere deg!

Giving Tuesday handler om å gi. Det som er så bra, er at det finnes mange måter å gi på. Det trenger ikke koste penger, så det er bare fantasien som setter grenser. Å gi blod – kan bety veldig mye for en som trenger det sårt. Å gi en klem til en som trenger litt ekstra trøst, kan bety alt. Å gi en hjelpende hånd til en som er litt lei av oppvasken – kan generere et smil. Hva har du å gi den 27. november? Følg Giving Tuesday på Facebook og Instagram!

Misjonsalliansen har bekjempet fattigdom, fremmet rettferdighet og delt tro i over 100 år, gjennom å være nær, dyktig og modig. Utviklingsprosjektene finner sted i Sør-Amerika, Asia og Afrika.

Vi jobber for blant annet bedre utdanning og helsetjenester til de aller fattigste. Vi bygger brønner for å gi mennesker rent vann. Vi kjemper for miljø og klimarettferdighet, så bønder får dyrkbar jord. Vi gir mikrolån, så mennesker kan arbeide seg ut av fattigdom.

Det jobbes tett med de rammede menneskene i hvert bistandsprosjekt. De rammede definerer selv behovene, og det er de som både planlegger og gjennomfører jobben. Misjonsalliansen bidrar med faglig og finansiell støtte, for å utruste de utsatte til å drive arbeidet selv. På denne måten skapes det eierforhold og ansvarsfølelse, slik at bistandsprosjektene lever lenge og gagner mange.

Historien om Giving Tuesday

Giving Tuesday er en internasjonal bevegelse med hovedsete i New York som inspirerer til global dugnad. Giving Tuesday startet i 2012 som en naturlig følge av Thanksgiving  og store «shopping-eventer» som Black Friday og Cyber Monday. Man opplevde å få dårlig samvittighet etter å ha brukt mye penger på materielle ting til seg selv. Når Giving Tuesday kommer kan man flytte fokuset over på andre enn seg selv, og hjelpe de som trenger det mest. Les mer om Giving Tuesday her!