Fra ulykke til lykke

Hånden min er bedre nå

13 år gamle Kala fra Nepal brakk hånden sin i en ulykke. Dette resulterte i mange utfordringer.

Kala bor med sine fem familiemedlemmer på landsbygda, nærmere bestemt Doti. Hennes far har en fysisk funksjonshemning som gjør at han ikke kan jobbe. Moren lider av urinsyreproblemer, som gjør det vanskelig for henne å gå. Familien har ingen inntektskilde, og dette har skapt store problemer for familien. Skolegang ble vanskelig for Kala og hennes tre brødre da de ikke hadde råd til å kjøpe skrivesaker og annet nødvendig skoleutstyr.

Den dårlige økonomien var hovedgrunnen til at hånden hennes ikke kunne behandles. Hun klarte heller ikke å hjelpe moren med husarbeidet etter ulykken. Dagene gikk, men en dag kom en organisasjon til landsbygda, som ville hjelpe barn som Kala. Moren fylte ut papirene som trengtes for å hjelpe datteren. Så kom dagen da Kala ble sendt til sykehuset. Behandlingen fungerte og hun trengte kun to oppfølginger før hånden var helt bra. Kala har ikke bare fått tilbake en velfungerende hånd, men har dessuten fått pedagogisk støtte til studiene sine. Hun går jevnlig til skolen, og er en engasjert jente nå.

Les også historien om Sher fra Nepal!